Prezentacja Tekstu Umowy

Nowoczesny blok operacyjny wraz z infrastrukturą powstanie przy szpitalu wojewódzkim

Nowe, doskonale wyposażone sale operacyjne i sale opieki okołooperacyjnej, zaplecze, sterylizatornie, lądowiska dla helikopterów transportu sanitarnego powstaną przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Inwestycja, której realizacja powinna zakończyć się w 2026 r., dofinansowana zostanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Umowę na wykonanie dokumentacji technicznej i budowę bloku operacyjnego podpisali z wykonawcą, firmą PORR S.A., marszałek województwa Renata Janik i wicemarszałek Marek Bogusławski w obecności poseł RP Anny Krupki. 

Rozpoczyna się realizacja projektu pn. “Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą”. Inwestycja obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej oraz wybudowanie nowoczesnego, scentralizowanego bloku operacyjnego składającego się z 9 sal operacyjnych wraz niezbędnym zapleczem, salą wybudzeniową, centralną sterylizatornią , nowe pomieszczenia dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz lądowiska dla helikopterów na dachu budynku. Łączna powierzchnia użytkowa wynosić będzie ponad 7 600 m2.

– To jest ogromna inwestycja pod względem finansowym – tłumaczy marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik. – Dzięki przychylności rządu Mateusza Morawieckiego i przyznanej olbrzymiej pomocy finansowej – 65 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych, w naszej placówce medycznej powstanie nowoczesny i świetnie wyposażony blok operacyjny. Szacujemy, że wartość tego projektu, budowy i wyposażenia może sięgnąć kwoty około 170 mln zł. Znacząca część kosztów inwestycji zostanie pokryta ze środków, pochodzących z budżetu województwa świętokrzyskiego. Dziś podpisujemy umowę na rozpoczęcie projektowania i budowy tego obiektu.

– Ta inwestycja jest bardzo oczekiwana, potrzebna i konieczna – dodaje wicemarszałek Marek Bogusławski. – To będą 3 kondygnacje kolejnego budynku szpitala, inwestycja, która pozwoli kadrze medycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego rozszerzyć ofertę diagnostyczną i zabiegową, pracować i leczyć pacjentów w komfortowych warunkach, z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury, a także usprawnić ruch chorych. W tych salach operacyjnych będą odbywać się operacje z zakresu kardiochirurgii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii oka, laryngologii i innych dziedzin.

Obiekt będzie się składał z 3 kondygnacji naziemnych i piwnicy. Na dachu zlokalizowane będzie lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dodatkowo w ramach opcji zaplanowano dostawę wraz z montażem wyposażenia technologicznego i medycznego.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę – firmę PORR S.A. z Warszawy, która zaoferowała wykonanie zadania (prace budowlane) za łączną kwotę ok. 116,7 mln zł. Zadanie dofinansowane będzie w kwocie 65 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wybrano także firmę Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS sp. z o.o. z Częstochowy, która sprawować będzie nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji.

W ramach zaplanowanych prac w ciągu 5 miesięcy powinna powstać kompletna dokumentacja projektowa, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, na wykonanie wszelkich robót budowlanych, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (zagospodarowanie terenu, budowa sieci i instalacji niezębnych do funkcjonowania przedmiotu umowy wraz z dostawą wyposażenia technologicznego i medycznego). Firma będzie miała 19 miesięcy od dnia odbioru etapu pierwszego. Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 2026 roku.

Na parterze nowego budynku szpitala znajdą się: Dział Diagnostyki Obrazowej z centralną sterylizatornią obsługującą cały szpital. Pierwsze piętro zajmie zespół pracowni IT (dział informatyków) wraz z Centralną Serwerownią i pomieszczeniem Centralnego UPS oraz pomieszczenia techniczne. Będzie sala konferencyjna z zespołem pomieszczeń, sala wybudzeń na 8 stanowisk + 1 boks oraz 1 izolatka, zaplecze personelu, zaplecze techniczne oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 2 sale na łącznie 11 stanowisk, z zapleczem dla personelu i 3 izolatki ze śluzami i sanitariatami, dostępnymi również dla osób z niepełnosprawnością.

Na drugim piętrze znajdzie się blok operacyjny z ośmioma salami operacyjnymi oraz 2 sale hybrydowe z angiografem, wraz z pokojami personelu, pomieszczeniami pomocniczymi i magazynowymi. Na trzecim piętrze projektowany łącznik ma połączyć istniejący budynek z projektowanym pionem dźwigowym. Na dachu budynku wykonawca zaprojektuje i wybuduje wyniesione lądowisko dla helikopterów.

Galeria zdjęć