Egzamin Oraz Uroczyste Wręczenie Dyplomów Specjalizacji I Stopnia W Zawodzie Pracownik Socjalny (5)

Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny

W siedzibie  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbył się egzamin oraz uroczyste wręczenie dyplomów specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Do egzaminu przystąpili pracownicy socjalni z województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz dolnośląskiego – łącznie 18 osób.

Regionalna Komisja Egzaminacyjna pod przewodnictwem księdza dr hab. Witolda Janochy wysoko oceniła wiedzę i przygotowanie uczestników egzaminu. W wydarzeniu udział wzięła  dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach, Elżbieta Korus. Szkolenie specjalizacyjne dla pracowników socjalnych przeprowadziło Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej.