Andrzej Pruś, Anita Koniusz, Grzegorz Socha Oraz Wszyscy Benficjenci Podpisujący Umowy W Urzędzie Marszałkowskim

Świętokrzyskie zabytki ze wsparciem Samorządu Województwa

Wicemarszałek Grzegorz Socha oraz członkowie Zarządu Województwa Anita Koniusz i Andrzej Pruś zawarli dziś z beneficjentami 15 pierwszych umów dotyczących udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Przypomnijmy, iż w roku ubiegłym Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w świętokrzyskich obiektach zabytkowych udzielił 32 dotacji na ogólną kwotę 600 000 zł. W tym roku kwota ta wynosi 700 tysięcy złotych.

Wicemarszałek Grzegorz Socha i Andrzej Pruś, członek Zarządu Województwa podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim podpisali dziś 5 pierwszych umów.

– Jest już bardzo długą tradycją Samorządu Województwa, że rokrocznie Sejmik Województwa przeznacza jakąś kwotę na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Na ten rok Sejmik przeznaczył 700 tysięcy złotych. Po analizie wniosków, które złożyli beneficjenci, 31 wniosków czyli praktycznie wszystkie otrzymały dofinansowanie na różne prace, często drobne, ale niezbędne dla tych, którzy administrują obiektami wpisanymi na listę zabytków – mówi Andrzej Pruś. – Kontynuujemy dobrą tradycję, ta kwota przez ostatnie lata wzrastała i bardzo liczę na to, że już na przyszły rok Sejmik, po analizie budżetu, znajdzie większe pieniądze, bo potrzeby są duże, a często administratorzy obiektów takimi środkami nie dysponują, by przeprowadzić niezbędne prace – dodaje.

Wsparcie finansowe otrzymają: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jacka i św. Katarzyny w Odrowążu, Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania N.M.P. w Nowym Kazanowie oraz Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szewnie.

Z kolei Anita Koniusz, członek Zarządu Województwa w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury w Pińczowie zawarła 10 umów dotyczących udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

– 26 marca 2024 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia tegorocznych dotacji na tego rodzaju prace. Dotacje mają na celu wspieranie działań w zakresie ochrony i zachowania obiektów zabytkowych. Na ten rok Sejmik wyasygnował 700 tysięcy złotych. W międzyczasie jeden z beneficjentów zrezygnował z dotacji, dlatego ostateczna kwota wsparcia to 690 tysięcy złotych – mówi członek Zarządu Województwa Anita Koniusz. – Dotacje obejmują nakłady konieczne między innymi na: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, projektu budowlanego, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, więźby dachowej i pokrycia dachowego, modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych czy zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac  – podkreśla Anita Koniusz.

W wyniku zawartych w Pińczowie umów dofinansowanie otrzymają: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Stradowie, Dom Długosza w Nowym Korczynie, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie, Parafia Rzymsko-Katolicka św. Małgorzaty w Gorzkowie, Gmina Słupia, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Strożyskach, Zakon Braci Mniejszych, Klasztor OO. Franciszkanów – Reformatów w Pińczowie, a także Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu.

Przekazanie umów w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury odbyło w obecności radnego Sejmiku Województwa Grzegorza Cepila, a także posła Mariusza Goska.