Uroczyste Przecięcie Wstęgi I Otwarcie Zakończonej Inwestycji

Nowoczesny ośrodek otwarto w Czerwonej Górze

W Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. św. Rafała w Czerwonej Górze uroczyście otwarto nowoczesny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Nowa placówka będzie służyć pomocą osobom niewymagającym leczenia szpitalnego, ale potrzebującym wsparcia ze względu na schorzenia układu oddechowego. To pierwszy tego typu ośrodek w regionie, uruchomiony dzięki przyznaniu finansowego wsparcia z Unii Europejskiej. W uroczystości otwarcia Zakładu wziął udział wicemarszałek województwa Marek Bogusławski oraz radny Sejmiku Województwa Henryk Milcarz.

Nowoczesny obiekt

Nowy budynek zakładu powstał na miejscu dawnej tzw. leżakowni, którą zburzono. ZOL, w części bliższej budynkowi A szpitala, posiada 5 kondygnacji nadziemnych i częściowe podpiwniczenie, natomiast część dalsza ma 4 kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie pełne. Powierzchnia użytkowa to blisko 3 tys. m2, zaś kubatura wynosi 12,6 tys. m3. Prace budowlane wykonało, wyłonione w drodze przetargu, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A. W budynku znajdują się 3 izolatki, 9 pokoi 1-osobowych i 27 pokoi 2-osobowych. Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę z prysznicem. Jednocześnie, aby ułatwić przemieszczanie się w ramach obiektu oraz codzienne funkcjonowanie Zakładu, zamontowano dwie windy o łącznym udźwigu 1600 kg.

W lipcu 2020 roku, po zakończeniu prac budowlanych, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Jednakże rozwój pandemii wywołanej koronawirusem i rosnąca liczba pacjentów wymagających w tej sytuacji hospitalizacji spowodowały, że w okresie od października 2020 r. do kwietnia 2021 r. trzy piętra nowo powstałego budynku ZOL, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, były przeznaczone do leczenia pacjentów z chorobą COVID-19. Była to wyjątkowa decyzja umożliwiająca zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów z koronawirusem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze oraz zapewnienie im lepszej opieki medycznej w kluczowym momencie rozwoju pandemii.

-Ta inwestycja wpisuje się w obecną ogólnopolską sytuację zdrowotną i demograficzną. Coraz więcej osób w regionie, w tym w wieku starszym, cierpi na przewlekłe choroby układu oddechowego. Takim ludziom należy i trzeba pomagać – przyznał wicemarszałek Marek Bogusławski. – Chcemy, by poziom leczenia i rehabilitacji tych osób był na coraz lepszym poziomie, a także by dostęp do takich usług był lepszy – dodał wicemarszałek.

-Dotychczas nasi pacjenci, którzy opuszczali szpital po zabiegach i długotrwałym leczeniu, trafiali do podobnych ośrodków w województwie małopolskim i mazowieckim – zaznaczył dyrektor szpitala w Czerwonej Górze, Youssef Sleiman. – Nareszcie mamy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy na europejskim poziomie, który będzie mógł otoczyć opieką wielu pacjentów, placówkę dobrze wyposażoną i ze świetną kadrą – dodał dyrektor.

Opieka dla 66 pacjentów

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy obejmie opieką 66 pacjentów w tym 22 wentylowanych mechanicznie. Wykwalifikowaną kadrę pracowniczą będzie stanowiło ponad 40 osób. Jest to pierwszy i jedyny tego typu zakład w województwie świętokrzyskim.

Dzięki uruchomieniu placówki, w regionie nastąpi wzrost dostępności do specjalistycznego ośrodka, w którym będzie można prowadzić długoterminową opiekę nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie. Uruchomienie ZOL pozwoli na skrócenie czasu hospitalizacji, pacjenci z terenu całego województwa, niewymagający leczenia szpitalnego, a kwalifikujący się do opieki długoterminowej, w tym pacjenci wymagający wentylacji mechanicznej, będą mogli być przenoszeni do ZOL bez konieczności przedłużania pobytu w szpitalach.

Poprawa dostępności do świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych pozwoli na odzyskanie możliwie jak największej sprawności fizycznej i samodzielności osobom wymagającym takiego wsparcia.

Inwestycja z unijnym wsparciem

Projekt “Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie RPSW.07.03.00 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, oraz budżetu województwa świętokrzyskiego. Koszt ogólny inwestycji to blisko 17 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to wartość 12 688 887 zł, wsparcie z budżetu państwa to 1 444 435 zł, pomoc z budżetu województwa – 608 500 zł, a wkład własny szpitala – 1 885 428 zł.

Galeria zdjęć