Uroczystość Zakończenia Konkursu Wiedzy

Nagrody dla uczniów, znawców regionu świętokrzyskiego

W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach o tytuł największego znawcy historii i współczesności naszego regionu rywalizowali uczniowie ze świętokrzyskich szkół. Konkurs Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej zorganizował Młodzieżowy Sejmik i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik. Sukcesów i powodzenia w konkursie wszystkim jego uczestnikom życzyli przewodniczący Andrzej Pruś oraz Tomasz Jamka członek Zarządu Województwa.

W konkursie uczestniczyło 13 dwuosobowych drużyn ze szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego. Uczniowie, w ramach eliminacji konkursowych, wzięli udział w obowiązkowej części pisemnej, w której sprawdzano ich wiedzę o historii związanej z ziemią świętokrzyską, wydarzeniach, znaczących postaciach, ale też o walorach turystycznych i najważniejszych zabytkach. 5 drużyn, które wykazały się najlepszym przygotowaniem i zdobyły najwięcej punktów, wzięło udział w finale konkursu.

-Dziś sprawdzamy wiedzę o ziemi świętokrzyskiej wśród reprezentantów młodego pokolenia, pielęgnujemy pamięć historyczną i tradycję – podkreślił rolę konkursu przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. – To bardzo wartościowa inicjatywa i kolejne punkty dla młodych samorządowców, dla Młodzieżowego Sejmiku. Mam nadzieję, że w następnych edycjach uda nam się wspólnie stworzyć ponadregionalny konkurs, by piękno Świętokrzyskiego pokazywać też mieszkańcom innych polskich krain – dodał przewodniczący.

-Mamy taką nadzieję, że oprócz tego, że uczniowie wykażą się gruntowną wiedzą o regionie, sprawdzą się jako specjaliści z zakresu regionalizmu, opanują tremę podczas wystąpień, będzie to dla nich także dobra zabawa – dodała Katarzyna Wojdan, wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku.

Zwyciężyły drużyny: Zespół Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, który zajął pierwsze miejsce, Zespół Szkół im. S. Staszica w Staszowie z drugą lokatą, 3 miejsce przyznano dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu.  Wyróżnienia otrzymały drużyny z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich oraz z II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego w Kielcach.

Dla wszystkich uczestników przygotowano pamiątkowe dyplomy i upominki. Finaliści konkursu i ich opiekunowie zostali uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez Urząd Marszałkowski, wojewodę świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Zaproszenia do zwiedzania Parku Etnograficznego w Tokarni ufundowane przez Muzeum Wsi Kieleckiej oraz wejściówki do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu otrzymali zwycięzcy konkursu, którzy te atrakcyjne miejsca będą mogli zwiedzić wraz ze swoją klasą. Opiekunowie zwycięskich drużyn zostali uhonorowani podwójnymi zaproszeniami na koncert do Filharmonii Świętokrzyskiej.

Dużą atrakcją dla uczestników konkursu była Kapsuła 5D, umiejscowiona przed siedzibą Filharmonii Świętokrzyskiej. Wirtualna podróż w mobilnym kinie przez świętokrzyskie i wspólne oglądanie najpiękniejszych miejsc w regionie była wspaniałym, kulminacyjnym momentem tego młodzieżowego wydarzenia.