Nowoczesny samochód dla druhów z Belna

Nowoczesny samochód dla druhów z Belna

Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy został przekazany druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Belnie, gmina Bieliny. Strażakom gratulowała wicemarszałek województwa Renata Janik.

Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu kompanii i orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej. Następnie, na terenie boiska szkolnego w Belnie odprawiona została msza święta, podczas której został poświęcony i przekazany nowy wóz ratowniczo – gaśniczy.

– To wyjątkowa chwila dla Belna oraz uroczysta chwila dla gminy Bieliny. Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Belnie sięga ponad 60 lat i po raz pierwszy mamy przyjemność przekazywać druhom tej jednostki nowy samochód ratowniczo-gaśniczy – podkreślił Sławomir Kopacz, wójt gminy Bieliny.

Strażakom za ich codzienną i ciężką pracę dziękowała wicemarszałek województwa Renata Janik. – Gratuluję Wam nowego pojazdu. Dziękuję za Waszą ofiarność, wytrwałość i służbę. W dzień i w nocy jesteście gotowi do tego, aby stać na straży ludzkiego życia i zdrowia – mówiła Renata Janik.

Samochód ratowniczo- gaśniczy, który został przekazany druhom z jednostki OSP w Belnie jest bardzo nowoczesny. Ma napęd na cztery koła i jest wyposażony między innymi w sprzęt do gaszenia oraz w maszt oświetleniowy.

– Cieszę się, że dzięki środkom rządowym, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ten wspaniały pojazd został zakupiony. Mam nadzieję, że będzie Wam długo służył – mówiła Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki, która także podziękowała druhom za ich codzienną i ciężką pracę.

Na zakończenie uroczystości wręczono druhom odznaczenia i medale. Odznaczenie przyznano także Stanisławie Chrzanowskiej z Belna, która wychowała czterech synów strażaków –ochotników: Łukasza, Pawła, Mariusza i Grzegorza.

Druhom gratulowali także senator RP Krzysztof Słoń oraz Mirosław Gębski, starosta kielecki.

Lokalizacja