Wspólne Zdjęcie Członków Zarządu, Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia, Dyrekcji Szpitala Przy Sprzęcie Diagnostycznym

Nowoczesny sprzęt diagnostyczny dla pacjentów szpitala w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze wzbogacił się o nowoczesny aparat RTG. Urządzenie zastąpi wyeksploatowany sprzęt diagnostyczny. Zakup był możliwy dzięki środkom finansowym z budżetu województwa świętokrzyskiego. Aparaturę obejrzeli marszałek województwa Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski, a także Bogumiła Niziołek dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach inwestycji, na potrzeby diagnostyczne zakupiono nowoczesny, w pełni cyfrowy aparat RTG typu telekomando wraz ze stacją opisową i detektorem. Dodatkowo wykonano prace, dostosowujące pomieszczenie w szpitalu do wymogów pracowni diagnostyki obrazowej.

– Nowy sprzęt diagnostyczny pozwoli na wykonywanie badań pacjentom szpitala bez zwłoki, w trosce o szybką i trafną diagnozę, komfortowo i bezpiecznie – ocenił marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

– To aparatura w pełni cyfrowa, do wykonywania prześwietleń – podkreślił wicemarszałek Marek Bogusławski. – Przy jego wykorzystaniu otrzymujemy nie pojedyncze zdjęcia, ale film, który daje diagnoście pełniejszą wiedzę na temat tego jak, działają poszczególne narządy, poddawane badaniu. Dodatkowo, urządzenie może być ustawiane pod różnymi kątami, a to oznacza większy komfort osoby poddawanej badaniu, co istotne jest chociażby u pacjentów przewlekle chorych, unieruchomionych, u ofiar wypadków – dodał.

– Cieszę się, że wszyscy pacjenci szpitala będą mogli korzystać z tak nowoczesnej cyfrowej aparatury – powiedziała wicemarszałek Renata Janik. – Możliwa będzie szybka wstępna ocena stanu zdrowia badanego, dokładna diagnostyka, by jak najwcześniej wdrożyć odpowiednie leczenie – podkreśliła wicemarszałek.

Nowoczesna aparatura pozwoli na uzyskanie wysokiej jakości zdjęć RTG, skróci czas wykonywania badań, poprawi komfort i bezpieczeństwo diagnozowanych pacjentów i personelu medycznego dzięki optymalizacji dawek promieniowania jonizującego. Wykonywane będą badania ortopedyczne, urologiczne, pulmonologiczne.

Nowy sprzęt będzie wykorzystywany także do wykonywania badań fluoroskopowych, podczas których pacjentom podawany jest, w celu uwidocznienia zmian chorobowych, tzw. kontrast. Wyniki wykonywanych badań są archiwizowane w wersji cyfrowej.

Dotychczas użytkowany aparat był mocno wyeksploatowany. Wymiana aparatu na ten sam typ z dodatkową możliwością wykonania prześwietleń przy statywie pozwoli na pełnozakresowe wykonywanie wysokiej jakości zdjęć. Funkcjonująca w szpitalu pracownia RTG wyposażona będzie w dwa aparaty, co jest niezbędne w cyklu jej pracy, ponieważ zapewni ciągłość badań w przypadku awarii jednego z aparatów. Praca pracowni RTG odbywa się w sposób ciągły 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, co sprawia, że aparat RTG jest w stanie ciągłej gotowości, by zapewnić niezbędną diagnostykę radiologiczną.

Cała inwestycja kosztowała ok. 1 600 000 zł, dofinansowanie z budżetu województwa wyniosło 1 290 000 zł.

Galeria zdjęć