20.04.2022 Zarząd

Komputery i mieszkania socjalne dla uchodźców

Sprzęt komputerowy dla uczniów, mieszkania socjalne dla uchodźców – na taką formę wsparcia  będą mogli liczyć obywatele Ukrainy, którzy znaleźli gościnę w naszym regionie. Zarząd Województw Świętokrzyskiego przyjął w środę, 18 stycznia regulaminy dwóch konkursów, dzięki którym pomoc ta będzie mogła być realizowana przy wsparciu z funduszy unijnych. Nabory Konkursowe ruszą 1 lutego.

Kolejne, wielomilionowe wsparcie powędruje do przebywających w naszym regionie uchodźców z Ukrainy. Dzięki utworzeniu nowej, trzynastej osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – ,,CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju’’ ogłoszono dwa konkursy.

– Dzielimy się z uchodźcami z ogarniętej wojną Ukrainy funduszami z naszego regionalnego programu operacyjnego – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że ich potrzeby są ogromne – opuścili swoje domy, zostawiając w rodzinnym kraju dorobek całego życia, naszym zadaniem jest pomóc im odnaleźć się w nowej rzeczywistości. I temu właśnie służyć będą dwa nowe konkursy, które właśnie ogłaszamy.

Pierwszy z nich ,, Mieszkania socjalne dla uchodźców’’ skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji oraz instytucji działających na rzecz świadczenia usług społecznych. Wsparcie uzyskają inwestycje polegające na wyposażeniu (w niezbędne meble i sprzęt AGD), przebudowie, modernizacji, remoncie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne na potrzeby osób, które przybyły do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zakup nowych lokali z przeznaczeniem na mieszkania socjalne na potrzeby tych osób. Pula funduszy unijnych przeznaczonych  na dofinansowanie projektów to 11 mln 245 tys. zł, natomiast minimalna wartość dofinansowania projektu nie może być niższa niż 100 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 1 do 28 lutego 2023 r.

Natomiast drugi konkurs ,,Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy” skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz organów prowadzących szkoły, a o wsparcie mogą starać się tylko te podmioty, które udokumentują, że w danej placówce lub placówkach oświatowych uczy się co najmniej pięciu uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi.

Kwota środków unijnych przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 6 mln 91 tys. 150 zł, natomiast minimalna wartość dofinansowania w projekcie nie może być niższa niż 50 tys. zł. Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 do 16 lutego.

Warto dodać, że beneficjenci obu konkursów będą zobowiązani, po zakończeniu wojny w Ukrainie, do przeznaczenia komputerów i mieszkań socjalnych na potrzeby społeczne.

Marszałek Bętkowski podsumowuje, że niespełna rok od wybuchu wojny w Ukrainie nie słabnie fala pomocy dla uchodźców z tego kraju. – Od momentu napaści Rosji na naszego wschodniego sąsiada ruszyła w Polsce fala pomocy, w którą  w sposób systemowy włączyły się również samorządy – podkreśla marszałek. – Realizowane przez samorząd województwa świętokrzyskiego działania, które współfinansowane są z funduszy unijnych, to wyraz naszej solidarności z narodem ukraińskim.

Szczegółowe informacje o konkursach wraz ze wszystkimi niezbędnymi drukami dostępne są na stronach internetowych  www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl.