Podpisanie Umowy Na Inwestycję W Niemczówce W Chęcinach (6)

Umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce – Małogoszcz podpisana

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 762 poprzez budowę ronda turbinowego – dziś w  Chęcinach podpisano umowę na wykonanie tej inwestycji. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, wiceprzewodniczący Sejmiku Mieczysław Gębski, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, senator RP Krzysztof Słoń, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze Youssef Sleiman oraz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

– Droga na wysokości wjazdu do szpitala w Czerwonej Górze wzbogaci się o rondo turbinowe. Koszt inwestycji to prawie 11 mln złotych z budżetu województwa. Planujemy jeszcze w tym roku zakończyć prace i oddać do użytku inwestycję – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Inwestycja zostanie zrealizowana w błyskawicznym tempie, po to aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom oraz zadbać o płynność ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej. Inwestycja jest realizowana bez żadnego dofinansowania tylko z budżetu województwa – zaznacza przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

– Rondo turbinowe usprawni ruch i będzie tu o wiele bezpiecznej, zwłaszcza że po tej drodze poruszają się karetki oraz jest duże natężenie ruchu. Będzie także przebudowana cała infrastruktura: odwodnienie, oświetlenie, czy oznakowanie -mówi członek Zarządu Tomasz Jamka.

Przedmiotem zadania jest rozbudowa drogi wojewódzkiej 762 poprzez budowę ronda turbinowego w miejscu istniejącego, czterowlotowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 762 Kielce – Małogoszcz z ul. Sitkówka (droga powiatowa nr 0379T Czerwona Góra i droga gminna nr 000457T ).

W ramach zadania planuje się: budowę ronda turbinowego w ciągu DW 762, dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do przebudowanego skrzyżowania, przebudowę sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej, kolidujących z inwestycją, przebudowę odwodnienia, budowę oświetlenia, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 polegająca na budowie ronda turbinowego w ramach zadania pn.: „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce –Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka – budowa ronda turbinowego” realizowana jest ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego.