Wspólne Zdjęcie Uczestników Spotkania Z Biskupem Kieleckim

Noworoczne spotkanie ze świętokrzyskimi samorządowcami

W Centrum Duszpasterskim Diecezji Kieleckiej odbyło się tradycyjne, świąteczno-noworoczne spotkanie przedstawicieli samorządów z terenu województwa świętokrzyskiego i diecezji kieleckiej z biskupem kieleckim Janem Piotrowskim. W modlitwie i rozmowach uczestniczyła wicemarszałek Renata Janik.

Na zaproszenie kapelana świętokrzyskich samorządowców księdza Tadeusza Szlachty oraz księdza Rafała Dudały już po raz dwudziesty pierwszy przybyli burmistrzowie, wójtowie, starostowie, reprezentanci rad gmin i powiatów, które swoim zasięgiem obejmuje diecezja kielecka. Zaproszenie przyjął także senator Krzysztof Słoń.
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego podczas spotkania z Ordynariuszem Diecezji Kieleckiej księdzem biskupem Janem Piotrowskim reprezentowała wicemarszałek Renata Janik.
Spotkanie bożonarodzeniowo-noworoczne świętokrzyskich samorządowców rozpoczęła msza święta, odprawiona w Rektoralnym Kościele Akademickim św. Jana Pawła II. Po zakończonej liturgii przedstawiciele samorządów uczestniczyli w rozmowach i dzieleniu się opłatkiem, śpiewali wspólnie kolędy.