Nowy pawilon w szpitalu w Czerwonej Górze

Nowy pawilon w szpitalu w Czerwonej Górze

Do końca 2021 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze powstanie nowy, 5-kondygnacyjny pawilon, do którego przeniesione zostaną dwa oddziały pulmonologiczne, izba przyjęć i pracownie pulmonologiczne. Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski oraz dyrektor lecznicy Youssef Sleiman.

Wartość zadania pn. „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”, prowadzonego w ramach działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 to ponad 22,6 mln zł. Na jego realizację szpital otrzymał blisko 17,9 mln zł unijnego wsparcia.

– W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie nowego 5-ciokondygnacyjnego pawilonu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, który będzie połączony z obecną infrastrukturą szpitala. Do nowego pawilonu zostaną przeniesione dwa oddziały pulmonologiczne, izba przyjęć i pracownie pulmonologiczne. Ponadto zaplanowano przebudowę jednego piętra w segmencie A – informuje marszałek Andrzej Bętkowski.

2 4x685
Podpisanie umowy

Modernizacja pierwszego piętra w segmencie A obejmie m.in. dostosowanie infrastruktury do potrzeb oddziałów IV Pulmonologiczno-Alergologicznego oraz Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Oddychania. Za blisko 600 tys. zł zakupiona zostanie tu aparatura medyczna – oscylometr impulsowy i pletyzmograf elektroniczny. Do trzech zwiększy się także liczba stanowisk do polisomnografii. W ramach projektu, o 17 osób wzrośnie zatrudnienie w szpitalu– planuje się zatrudnienie 3 lekarzy i 14 pielęgniarzy.

Jak podkreśla członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski – dzięki tej inwestycji w znaczący sposób poprawi się opieka nad chorymi i ulepszy proces diagnostyczno-leczniczy pacjentów z województwa świętokrzyskiego. I jak dodaje – cieszy zwiększenie dostępności do świadczeń, bowiem potrzeby w tym obszarze są duże. W ostatnim czasie liczba hospitalizowanych w oddziałach pulmonologicznych i pacjentów, którym udzielono porad w poradni pulmonologicznej należących do szpitala, to ponad 13 tysięcy.

Lokalizacja