20180419 092718 (1)

O biogospodarce w kraju tulipanów

W dniach 17-20 kwietnia 2018 r. partnerzy projektu RDI2CluB uczestniczyli w pierwszej wizycie benchmarkingowej, organizowanej w Holandii. Organizatorem wydarzenia był Region Liwonii ds. Planowania (Łotwa) i lider projektu – Uniwersytet Nauk Stosowanych JAMK z Regionu Centralnej Finlandii.

W wizycie uczestniczyli przedstawiciele trzech polskich partnerów projektu z województwa świętokrzyskiego: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego i Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis.

Celem wizyty było poznanie holenderskich rozwiązań dotyczących tworzenia warunków sprzyjających budowaniu regionalnej biogospodarki na przykładzie klastra Biobased Delta, jednego z wiodących holenderskich bioklastrów. Jak podkreślali gospodarze, receptą na sukces jest aktywna regionalna współpraca, angażująca władze regionalne, środowisko akademickie i biznes oraz przyjęcie modelu finansowania klastra, w którym partycypują władze regionalne i partnerzy biznesowi, przy udziale funduszy zewnętrznych. Dzięki takiemu modelowi współpracy w ciągu zaledwie 10 lat klaster Biobased Delta stał się jednym z głównych motorów regionalnego rozwoju, tworząc nowe miejsca pracy i perspektywy rozwoju na przyszłość dzięki innowacjom w obszarze biogospodarki. Podstawą sukcesu jest również ciągłe podnoszenie świadomości społeczności lokalnej odnośnie pozytywnego wpływu biogospodarki na jakość życia i rozwój gospodarczy oraz umiejętność zachęcania firm do współpracy.

Podczas wizyty gospodarze zaprezentowali działalność czołowych firm i instytutów badawczych
z obszaru biogospodarki działających na terenie regionu południowo-zachodnich Niderlandów, m.in. oddziału firmy SABIC, lidera w branży petrochemicznej, Kampusu Zielonej Chemii w Bergen op Zoom, cukrowni Nieuw-Prinsenland i spółdzielni rolno-przemysłowej Cosun, zrzeszającej ponad 9000 rolników i znanej m.in. dzięki produktom firm Suiker Unie i Aviko, jak również Bio Process Facility w Delft. Uczestnicy wzięli udział w międzynarodowej konferencji Natural Fibertastic 2018 poświęconej wykorzystaniu włókien naturalnych m.in. w tzw. „zielonym budownictwie”.

Więcej informacji nt. projektu RDI2CluB na stronie: www.rdi2club.umws.pl
Projekt #R043 RDI2CluB: „Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and innovation ecosystems” („Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”) współfinansowany jest z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, priorytet 1 Potencjał dla innowacji, cel szczegółowy 1.2 Inteligentna specjalizacja.

Galeria zdjęć