O edukacji przy okrągłym stole

O edukacji przy okrągłym stole

W Kielcach mają miejsce obrady Świętokrzyskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, odbywającego się w ramach posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. Dyskusji nauczycieli, dyrektorów, rodziców, uczniów i pracodawców przysłuchiwał się marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

– Do udziału w debacie o kondycji polskiej oświaty i kierunkach jej rozwoju zaprosiliśmy przedstawicieli środowiska nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych, rodziców uczniów i samorządy uczniowskie, ale też pracodawców, żywo zainteresowanych kształceniem zawodowym i umiejętnościami swych przyszłych pracowników, związki zawodowe, samorządowców – tłumaczył świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik.

Pracom członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w ramach której zorganizowano debatę, przewodniczyła wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. – Zależało nam, by podczas spotkania z udziałem przedstawicieli wszystkich środowisk, którym zależy na rozwoju polskiego szkolnictwa, podjąć w dyskusji tematykę poprawy jakości kształcenia, ale też poruszyć problem nowoczesnej szkoły i sytuację ucznia oraz rodzica w systemie polskiej edukacji  – wyjaśniła wojewoda. – Głosom mieszkańców świętokrzyskiego przysłuchuje się minister edukacji Dariusz Piontkowski, który oczekuje na wnioski od uczestników spotkania, oceny tego, jak funkcjonuje system oświaty, co może zostać poprawione.

– Obecnie wprowadzone reformy oświatowe dotyczyły zdecydowanie struktury organizacyjnej szkoły, spraw programowych i zmian w szkolnictwie zawodowym. Kwestie związane z oceną pracy nauczyciela, z awansem zawodowym, sprawa wynagrodzeń dla pedagogów są jeszcze przed nami – powiedział minister edukacji zawodowej Dariusz Piontkowski. – Mam nadzieję, że rozpoczynający się rok szkolny będzie dla młodzieży i dla rodziców zdecydowanie spokojniejszy. Najbliższe miesiące w oświacie związane będą przede wszystkim z wejściem do szkół średnich nowych podstaw programowych i z początkiem nauki absolwentów szkół podstawowych w 4-letnich liceach. Długofalowe zmiany czekające polską edukację to głównie procesy mające na celu doskonalenie kształcenia nauczycieli – dodał minister.

– Podczas dzisiejszych obrad zajmiemy się również kształceniem branżowym – tłumaczył marszałek województwa Andrzej Bętkowski. – Zależy nam na tym, aby przywrócić jakość szkolnictwa zawodowego, przekonać do staży zawodowych i praktyk świętokrzyskich pracodawców, którzy później będą mieli możliwość zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników – dodał marszałek.