Marek Bogusłąwski I Dyrektorki Departamentu Słuchają Rozmówcy

O gospodarce o obiegu zamkniętym podczas targów ochrony środowiska

W ramach trwających w kieleckim ośrodku wystawienniczym XXIII Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zorganizował konferencję pn. „Razem tworzyMY Ekoświętokrzyskie”. Dyskusji uczestników przysłuchiwał się wicemarszałek Marek Bogusławski. W spotkaniu uczestniczyły także m.in. Wioletta Czarnecka, dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i zastępca dyrektora Elżbieta Kwiecień-Ząbek.

Tematem przewodnim konferencji była gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), a także zagadnienia dot. innowacji i technologii z dziedziny ochrony środowiska, źródeł finansowania i aspektów prawnych z nimi związanych. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców, związków międzygminnych, administracji publicznej, zarządzających instalacjami komunalnymi.

Obecny podczas obrad wicemarszałek Marek Bogusławski podkreślał potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń, dotyczących najnowszych, proekologicznych rozwiązań wdrażających gospodarkę o obiegu zamkniętym.

– Gospodarka o obiegu zamkniętym nierozerwalnie łączy się z rozwojem innowacyjności, tworzeniem nowych modeli biznesowych i zwiększaniem świadomości środowiskowej społeczeństwa, a w efekcie przyczynia się do podnoszenia konkurencyjności gospodarki. Aby temu sprostać, niezwykle istotna jest współpraca pomiędzy społeczeństwem, administracją publiczną oraz środowiskiem naukowym i biznesem – powiedział wicemarszałek Marek Bogusławski.

Konferencja skupiła się na 3 obszarach dyskusyjnych: innowacyjności wdrażanych technologii, kwestii finansów wspierających te technologie i na rozwiązaniach prawnych.

O innowacyjnych przedsięwzięciach, możliwościach osiągnięcia samodzielności energetycznej mówili: Krzysztof Wawszczak – dyrektor handlowy Energy Trade Solutions S.A. z Holdingu EkoEnergia Polska, Katarzyna Błachowicz – wiceprezes Zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu i koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Magdalena Szczukiewicz – dyrektor ds. Rozwoju i Marketingu  Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A., a także dr Ewa Krasuska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Tomasz Janusz, wicedyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mówił o finansowaniu inwestycji proekologicznych ze środków regionalnych. Zaprezentowano także możliwości uzyskiwania środków finansowych, będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Aspekty prawne związane z wdrożeniem rozwiązań, prowadzących do gospodarki o obiegu zamkniętym poruszyły dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. Akademii Górniczo-Hutniczej – Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk i Katarzyna Wolny-Tomczyk z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych ECO LEGAL.

Wicemarszałek Marek Bogusławski odwiedził stoiska ekspozycyjne, przygotowane w ramach trwających Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. Zostały one poświęcone zagadnieniom, związanym z racjonalnym gospodarowaniem odpadami oraz szeroko pojętą ochroną środowiska i klimatu. W Targach EKOTECH biorą udział specjaliści z branży komunalnej, najlepsi producenci maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarce odpadami oraz producenci rozwiązań transportu odpadów czy usług związanych z segregowaniem śmieci.