Spotkanie Na Temat Tworzenia I Funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

14 mln euro unijnego dofinansowania – będą nowe miejsca pracy!

Już w kwietniu – jako jeden z pierwszych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego – ma wystartować nabór projektów na tworzenie i funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w naszym regionie. Przygotowaniom do uruchomienia nowych OWES-ów poświęcone było dzisiejsze spotkanie w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, z udziałem wicemarszałek Renaty Janik i przedstawicieli dotychczas działających ośrodków.

Utworzone w czasie kończącej się unijnej perspektywy finansowej dwa OWES-y prowadzone są przez Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. W swoich działaniach skupiają się między innymi na tworzeniu nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

– Ten wątek będzie kontynuowany, a nawet wzmocniony w kolejnych latach – mówi wicemarszałek Renata Janik. – Zgodnie z zasadami, obowiązującymi w perspektywie finansowej 2021-2027, aż 60 proc. środków, pozostających do dyspozycji ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, ma być wydanych właśnie na tworzenie i utrzymanie  nowych miejsc pracy.  Co bardzo istotne – mają to być etaty objęte umowami o pracę, a nie – jak to się wcześniej zdarzało, umowami zleceniami – z założenia mniej trwałymi – podkreśla wicemarszałek.

Do dyspozycji nowych OWES-ów będzie ogromna kwota ponad 14 mln euro unijnego dofinansowania. Pieniądze te będą wydane w ramach dwóch trzyletnich projektów osobno dla każdego z dwóch ośrodków, które zostaną wyłonione do obsługi północnej i południowej części województwa świętokrzyskiego.

– Liczymy na to, że uda się tak skoordynować kończące się obecnie wsparcie dla OWES-ów z uruchomieniem nowych naborów, by nie powstała żadna przerwa w działalności tego typu placówek w regionie – informuje dyrektor DW EFS, Katarzyna Kubicka.

 

Galeria zdjęć