O integracji na rzecz innowacji

“Integracja środowisk społeczno – gospodarczych na rzecz innowacji. Stan obecny – perspektywy” – to temat seminarium, które odbędzie się 4 grudnia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Gościem konferencji będzie Jerzy Strzelec, wicedyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

“Integracja środowisk społeczno – gospodarczych na rzecz innowacji. Stan obecny – perspektywy” – to temat seminarium, które odbędzie się 4 grudnia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Gościem konferencji będzie Jerzy Strzelec, wicedyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

Projekt jest jedną z pierwszych w regionie inicjatyw, skierowaną do świata nauki i biznesu. Jego głównym założeniem jest wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego do wzrostu konkurencyjności regionalnej gospodarki

Pierwsza część – wykłady ekspertów z Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego Fundacji UAM, Łodzkiego Akceleratora Technologii, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego – poświęcona będzie założeniom projektu “Nauka dla biznesu”, europejskim doświadczeniom w procesie tworzenia innowacyjnych regionów czy benchmarkingu regionalnych polityk innowacji.

Na temat integracji środowiska samorządowego i uczelni wyższych wypowiedzą się przedstawiciele władz województwa świętokrzyskiego, Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego J. Kochanowskiego w Kielcach oraz ekspert w dziedzinie realizacji strategii innowacyjnego rozwoju regionów Elżbieta Książek, wicedyrektor poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM.

W dyskusji “Jak skutecznie integrować środowiska społeczno – gospodarcze na rzecz innowacji” wezmą udział: reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Ewa Postolska – dyrektor Akceleratora Technologii Uniersytetu Łódzkiego, Elżbieta Książek – wicedyrektor poznańskiego parku naukowo-Technologicznego Fundacji UAM, Agnieszka Sito – kierownik Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szczepan Skorupski – prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach i Szymon Mazurkiewicz – dyrektor Kieleckiego Inkubatora Technologicznego.

Organizatorami spotkania są Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Kielecki Inkubator Technologiczny w ramach projektu “Nauka dla biznesu – uniwesytet inkubatorem komercjalizacji badań naukowych”. Początek seminarium o godz. 12.00.