Pomogli dzieciom szczęśliwie spędzić wakacje

 Z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach zorganizowany został konkurs “Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje”. Uroczyste podsumowanie VI.edycji akcji oraz wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w najbliższy czwartek podczas “Marszałkowych Mikołajek”.

 Z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach zorganizowany został konkurs “Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje”. Uroczyste podsumowanie VI.edycji akcji oraz wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w najbliższy czwartek podczas “Marszałkowych Mikołajek”.

Apel Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach skierowany do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast oraz instytucji oświatowo – wychowawczych i szkół województwa świętokrzyskiego spotkał się z dużym zainteresowaniem. W wielu miejscowościach organizowano dla dzieci i młodzieży różnego rodzaju atrakcyjne zajęcia i zabawy stwarzając w ten sposób możliwość bezpiecznego spędzenia czasu i jednocześnie realizując przy tym zadania wychowawcze, oświatowe, kulturalne, poznawczej także rozrywkowe i sportowe.


W tym roku komisja oceniaj
ąc działalność 17 placówek, które brały udział w konkursie na podstawie nadesłanych sprawozdań oraz ocen prowadzonych w terenie nagrodzi następujące placówki:

I miejsce: OSP  w Lipowym Polu – nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

II miejsce: Szkoła Podstawowa w Bodzechowie – nagroda Wojewody Świętokrzyskiego

III miejsce: Rada  Sołecka  w  Zreczu  Chałupczańskim  nagroda Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

IV miejsce: Urząd Gminy w Rakowie

V miejsce: Urząd Gminy w Pierzchnicy

VI miejsce: Klub 4H „Kraski” w Krasocinie


Wyr
óżnienie otrzymają także:

Urząd Miasta w Sandomierzu

– Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie

– Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Bidzinach

– Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie

Świetlica Wiejska w Kliszo wie – Gmina Kije

Świetlica Środowiskowa „Promyk” w Łagowie

– Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

  Stowarzyszenie „Nasza Gmina”, „Klub 60+”, Chór „Romano” – Skarżysko-Kościelne

– Urząd Gminy Bałtów

– Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie.