Pierwsze posiedzenie Kapituły

 Do końca stycznia 2009 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. “Świętokrzyska Victoria” honorować będzie najbardziej aktywne firmy, samorządy oraz osoby. W Pałacu Biskupów Krakowskich odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Nagrody. Nominacje jej członkom wręczył marszałek Adam Jarubas.

 Do końca stycznia 2009 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. “Świętokrzyska Victoria” honorować będzie najbardziej aktywne firmy, samorządy oraz osoby. W Pałacu Biskupów Krakowskich odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Nagrody. Nominacje jej członkom wręczył marszałek Adam Jarubas.

– Dziękuję, że przyjęliście Państwo zaproszenie do pracy w tym gremium. Ideą, która nam przyświecała przy ustanowieniu nagrody było przekonanie, że warto pokazywać instytucje, samorządy, firmy i osoby aktywne, które każdego dnia wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku województwa świętokrzyskiego. Zachęcam gorąco do propagowania idei tej nagrody w Waszych środowiskach – mówił marszałek Adam Jarubas, Przewodniczący Kapituły Nagrody “Świętokrzyska Victoria”.
W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele samorządu, nauki i organizacji pozarządowych.
“Świętokrzyska Victoria” będzie przyznawana w trzech kategoriach:
„Przedsiębiorczość” – dla firm, które działają i mają swoją siedzibę na terenie naszego województwa,majacy duży wkład w rozwój gospodarczy oraz promowanie dobrej, świętokrzyskiej marki.
“Samorządność” – dla jednostek samorządu terytorialnego. Chcemy zwrócić uwagę na ich aktywność, wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań, dbałość o mieszkańców.
“Osobowość” – chcemy większą uwagę zwrócić na pracę pojedyńczego człowieka, jego pracę i zaangażowanie w pomoc innym.
Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Bernard Antos – jednocześnie sekretarz Kapituły Nagrody – przybliżył zasady przeprowadzenia konkursu. Zgłoszenia można nadsyłać do końca stycznia 2009 r. Na początku lutego zbierze się Kapituła, która spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze po pięć nominacji w każdej z kategorii. Zwycięzców “Świętokrzyskiej Victorii” poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 24 lutego w Hotelu “Kongresowym” w Kielcach. Laureaci nagrody otrzymają statuetkę, certyfikat oraz tytuł “Zwycięzca w Konkursie o Nagrode Marszałka Świętokrzyska Victoria”. Otrzymają także zaproszenia do uczestnictwa w Kapitule na kolejne dwa lata. Informacje o ich działalności zamieszczone zostaną w ogólnopolskiej i regionalnej prasie.