Spotkania Zarządu Województwa

Na temat bieżącego funkcjonowania oraz planów rozwojowych firmy Centrostal S.A., z prezesem zarządu spółki Andrzejem Brykiem rozmawiał będzie marszałek Adam Jarubas.

Na temat bieżącego funkcjonowania oraz planów rozwojowych firmy Centrostal S.A., z prezesem zarządu spółki Andrzejem Brykiem rozmawiał będzie marszałek Adam Jarubas.

Gościem uroczystości z okazji 10-lecia Powiatu Opatowskiego będzie marszałek Adam Jarubas.

***
Wicemarszałek Zdzisław Wrzałka weźmie udział w posiedzeniu Rady Miejskiej w Chęcinach.