Img 0096

O planach, inwestycjach i wydarzeniach Muzeum Wsi Kieleckiej w 2024 roku

Plany Muzeum Wsi Kieleckiej na 2024 rok, istotne działania inwestycyjne, wydawnicze, wystawiennicze oraz kalendarz imprez i wydarzeń przedstawiono podczas dzisiejszej konferencji prasowej, w której wzięli udział marszałek Andrzej Bętkowski, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Rudnicka, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Katarzyna Korus i jej zastępca Jarosław Karyś, kierownik Parku Etnograficznego w Tokarni Tomasz Dulny, dyrektor Gabinetu Marszałka Anna Ciulęba. 

– Województwo Świętokrzyskie dofinansowało kilka kluczowych dla Muzeum Wsi Kieleckiej zadań inwestycyjnych, których realizacja jest zaplanowana na 2024 rok. Te działania wzbogacą przestrzeń skansenu, poprawią komfort i bezpieczeństwo pracy oraz spowodują oszczędności dla muzealnego budżetu – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

Jednym z tych zadań, które podniosą atrakcyjność skansenu i wzbogacą jego zasoby jest „Przeniesienie zabytkowej Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni”. Na realizację zadania w roku 2024 Muzeum Wsi Kieleckiej pozyskało dofinansowanie od Województwa Świętokrzyskiego w łącznej wysokości 75 000 zł.

Przestrzeń skansenu ubogaci także budowa obiektów małej architektury: krzyża cholerycznego w sektorze nadwiślańskim, dzwonniczki słupowej w sektorze świętokrzyskim, gołębnika przy Zagrodzie ze Ślęzan w sektorze wyżynnym. Tutaj także muzeum otrzymało wsparcie na realizację zadania (6 tys. zł).

 – Sami Swoi. Początek – wykorzystanie  produkcji filmowej, która  w  większości   została zrealizowana w Parku Etnograficznym w Tokarni do promocji. Już 16 lutego film będzie można oglądać w kinach. Jesteśmy przekonani, że okaże się wielkim sukcesem, na którym także my skorzystamy. To właśnie u nas na planie spotkały się pokolenia znakomitych aktorów. Gdy w 1967 roku Polacy po raz pierwszy usłyszeli „podejdź no do płota, jako i ja podchodzę”  Artur Żmijewski (reżyser prequela Samych Swoich) nie miał skończonych nawet dwóch lat. Gdy w 1974 roku Anna Dymna zachwyciła widzów rolą Ani Pawlaczki, Adama Bobika i Karola Dziuby  (odtwórców głównych ról) nie było jeszcze na świecie – dodała dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Katarzyna Korus.

Mimo, że obiekty, które zagrały w filmie już zostały przywrócone do stanu pierwotnego, to zamierzamy zachować słynny płot dzielący posesje Kargula i Pawlaka (sektor świętokrzyski).  Opracowana zostanie także ulotka z mapą, która poprowadzi turystów szlakiem najbardziej znanych filmów, które powstały w skansenie. Przypomnę, że w tylko w ub. roku powstało ich trzy: Sami Swoi. Początek, Dewajtis oraz Pani od polskiego.

Kolejnym obiektem, którego budowa rozpocznie się w 2024 r. a zakończy w przyszłym roku, jest obórka z Gęsic. W tym roku planowany jest zakup drewna, które będzie wykorzystane do budowy ścian obiektu (25 tys. zł w tym roku otrzyma muzeum na rozpoczęcie inwestycji).

„Doposażenie magazynów muzealiów w Muzeum” to kolejny projekt, który dofinansuje Województwo Świętokrzyskie. Na potrzeby Parku Etnograficznego w Tokarni oraz Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie zostaną zakupione: regały magazynowe, szafy aktowe, skrzynie transportowe, wózki magazynowe itp. Na realizację zadania Muzeum Wsi Kieleckiej pozyskało dofinansowanie od Województwa Świętokrzyskiego w łącznej wysokości 150 000 zł.

Realizacja zadania pn. „Wykonanie modernizacji odciągu pyłów w pracowni stolarsko-konserwatorskiej w Parku Etnograficznym w Tokarni”. Istniejąca instalacja odciągu pyłów została całkowicie wyeksploatowana i wymaga wykonania modernizacji ze względu na bezpieczeństwo pracujących tam osób. Województwo dofinansowało zadanie kwotą 200 000 zł.

Kolejną ważna inwestycją, w której samorząd wesprze Muzeum Wsi Kieleckiej jest „Zakup agregatów mobilnych”. Z uwagi na wysokie koszty wynajmu agregatów prądotwórczych, jakie Muzeum ponosi corocznie w ramach organizowanych imprez i wydarzeń, zaplanowano w 2024 r. zakup na własne potrzeby 2 agregatów mobilnych. Pierwszy z nich będzie posiadał moc około 130-160 KW i będzie zakupiony wraz z przyczepą, na której będzie mógł być przewożony w różne miejsca na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni. Drugi z agregatów będzie agregatem przenośnym o mocy do 5 kW i będzie wykorzystywane w miarę potrzeb do zasilania lokalnych wytypowanych obiektów. Na realizację zadania muzeum otrzyma 220 tys. zł.

Na zakup samochodu typu brygadówka Muzeum Wsi Kieleckiej pozyskało dofinansowanie od Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 230 000 zł. Samochód będzie służył do przewożenia eksponatów, narzędzi, a także posłuży etnografom jako środek transportu na badania etnograficzne. Samochód będzie w dyspozycji Działu Technicznego.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wspólnie z Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje duże wydarzenia plenerowe w skansenie.  W ubiegłym roku do skansenu wrócił Hubertus Świętokrzyski oraz po raz pierwszy organizowano tu Dożynki Wojewódzkie. Oba wydarzenia okazały się sukcesem i w tym roku także zostaną zorganizowane w Parku Etnograficznym w Tokarni. Ponadto Urząd Marszałkowski będzie współorganizatorem Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego oraz imprezy Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów.