Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady Ds. Osób Niepełnosprawnych

O planach na nadchodzący rok na posiedzeniu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Przedstawienie Wojewódzkiego Rzecznika do spraw Osób z Niepełnosprawnościami Piotra Pawełko, podsumowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w obecnym roku i plany na nadchodzący 2021 rok – między innymi te zagadnienia zostały poruszone 10 grudnia na posiedzeniu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W hybrydowych obradach uczestniczyła wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

– Mam zaszczyt być w gronie tak wspaniałych osób, które każdego dnia, od wielu lat pracują na rzecz osób z niepełnosprawnościami. To jest bezcenne. I wierzę głęboko, że Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Rzecznikiem do spraw Osób z Niepełnosprawnościami oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej wypracuje założenia i cele na rzecz tego środowiska – mówiła wicemarszałek Renata Janik, która zaproponowała spotkanie z dyrekcją Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego na temat zaplanowanych działań, lub wspólnego projektu systemowego.

Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie przez Przewodniczącego Rady – Ks. Witolda Janochę działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością w 2020 roku, z uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią.

– Rok miniony każdego z nas zaskoczył. Z powodu panującej pandemii osoby z niepełnosprawnościami, które są szczególnie narażone na skutki wirusa wiele miesięcy były zamknięte w domach. Jednak udało się rozpocząć działania mające na celu propagowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych. Tę inicjatywę będziemy kontynuować – mówił Ks. Witold Janocha, który wspomniał także o planach na 2021 rok: – Chcielibyśmy nawiązać współpracę z Powiatowymi Radami do spraw Osób Niepełnosprawnych, co przełoży się także na spotkania z samorządowcami. Te relacje dadzą nam wiedzę na temat tego co dzieje się w terenie w kontekście respektowania praw osób z niepełnosprawnościami w odniesieniu do nowych, obowiązujących przepisów – dodał Ks. Witold Janocha.

Wicemarszałek Renata Janik poruszyła temat wykluczenia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami. – Warto zachęcać do tworzenia Zakładów Aktywności Zawodowej, dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje kompetencje zawodowe. Tym bardziej cieszy mnie, że wkrótce w naszym regionie powstaną kolejne dwa zakłady – dodała Renata Janik.

Przypomnijmy, że Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję zespołu opiniodawczo-doradczego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Do zadań Rady należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych. To również opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych jak i ocena ich realizacji. Rada opiniuje także projekty uchwał i programów przyjmowanych przez Sejmik Województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z siedmiu osób powoływanych na czteroletnią kadencję spośród przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego.

Galeria zdjęć