Świętokrzyskie Anioły Dobroci 2020 przyznane

Świętokrzyskie Anioły Dobroci 2020 przyznane

Longin Bokwa, prezes Kopalni Dolomitu w Sandomierzu i Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach to laureaci tegorocznej nagrody „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Statuetki za działalność w obszarze pomocy i integracji społecznej, podczas uroczystości w urzędzie marszałkowskim, wręczyła laureatom wicemarszałek Renata Janik.

„Świętokrzyski Anioł Dobroci” to nagroda, której ideą jest dostrzeżenie, docenienie i promocja instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych w pomoc na rzecz rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Stanowi także swoistą zachętę, drogowskaz dla osób, instytucji oraz organizacji funkcjonujących w obszarze pomocy i integracji społecznej do podejmowania rozległych, innowacyjnych przedsięwzięć.

– To już 16. edycja nagrody. Corocznie z uwagi na rangę tego wydarzenia organizowaliśmy uroczyste gale, podczas których honorowaliśmy laureatów i nominowanych. Dzisiejsza uroczystość z oczywistych względów ma skromniejszy charakter, lecz jej ranga jest równie wysoka – mówi wicemarszałek Renata Janik.

W tegorocznej edycji konkursu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęło łącznie 12 wniosków, w tym: 7 wniosków o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 5 wniosków w kategorii zespołowej. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o przyznaniu nagrody w kategorii indywidualnej Longinowi Bokwie, prezesowi Kopalni Dolomitu w Sandomierzu oraz nagrody w kategorii zespołowej Domowi Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach.

– Szczególnie cieszy mnie fakt, iż tegorocznym laureatem w kategorii indywidualnej został Pan Longin Bokwa, pochodzący z Sandomierza przedsiębiorca, który w swojej działalności kieruje się zasadą społecznie odpowiedzialnego biznesu, włączając się w liczne inicjatywy dobroczynne i charytatywne na terenie województwa świętokrzyskiego. W kategorii zespołowej nagroda powędrowała do Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach, który w sposób modelowy realizuje swoje zadania, a także szereg przedsięwzięć, które zgodnie z ideą konkursu wykraczają poza tzw. „ustawowy katalog”- przekonuje wicemarszałek Renata Janik.

***

Longin Bokwa, prezes Kopalni Dolomitu w Sandomierzu – przedsiębiorca, od 20 lat włącza się w liczne inicjatywy dobroczynne i charytatywne na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez dofinansowanie różnego rodzaju inicjatyw. 

 Wspiera finansowo m. in. ośrodek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Sandomierzu oraz wiele szkół i placówek oświatowych na terenie województwa. Wspiera działalność na rzecz dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych, jak również młode talenty. Finansuje działalność lokalnych klubów sportowych, wyjazdy wakacyjne dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego dla szkół. Inicjator utworzenia Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn oraz budowy magazynów żywności dla Caritas Diecezji Sandomierskiej. W związku z pandemią koronawirusa przekazał dofinansowanie dla szpitali sandomierskich w wysokości 50 tys. zł na zakup środków ochrony indywidualnej.

Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach – świadczy opiekę całodobową dla osób przewlekle, somatycznie chorych. W domu funkcjonuje kawiarnia, pracownia krawiecka, kuchnia i pralnia. DPS powołał Stowarzyszenie im. Florentyny Malskiej działające na rzecz mieszkańców, współfinansujące wycieczki, imprezy kulturalno-oświatowe. W ramach Stowarzyszenia pozyskiwani są sponsorzy z kraju i zagranicy – Holandii, Niemiec, Francji, dzięki którym została doposażona kaplica, świetlica i sala rehabilitacyjna. Dom współpracuje ze Stowarzyszeniem Start w Kielcach.

Galeria zdjęć