Img 9473

O planowaniu przestrzennym w administracji samorządowej

Przedstawiciele administracji samorządowej z województwa świętokrzyskiego spotkali się w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej na dwudniowej konferencji “Regionalne Forum Geoinformacji – SIP, geodezja, planowanie przestrzenne w administracji samorządowej”.

– Wczoraj rozmawialiśmy o sytuacji w powiatach, z którymi jako samorząd województwa, realizujemy wspólne projekty oraz o systemie Informacji Przestrzennej. Dziś powiemy nieco więcej o sytuacji w gminach, szczególnie w kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego – mówiła Ewelina Gładki, p.o. dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, rozpoczynając drugi dzień konferencji.

Gościem dzisiejszego spotkania był minister Waldemar Izdebski – Główny Geodeta Kraju.

– Pełnię to stanowisko od niedawna, ale chcę wprowadzać zmiany, o których mówiłem jeszcze przed jego objęciem, m.in. pokazać dobre praktyki jeżeli chodzi o informację przestrzenną i jej udostępnianie i prowadzić do dalszej informatyzacji systemów informacji – mówił Waldemar Izdebski.

Tematem przewodnim I dnia konferencji był System Informacji Przestrzennej i geodezja w zadaniach realizowanych przez powiat. Drugi dzień poruszał tematykę związaną z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej i narzędzi GIS w zadaniach realizowanych przez gminne jednostki samorządowe, w szczególności w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wśród gości konferencji byli geodeci kilku województw, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, geodeci oraz przedstawiciele wykonawców przy realizowanych projektach.

Wykorzystanie danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do realizacji zadań gmin przedstawił Krzysztof Tomasik z Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego UMWŚ.

– System Informacji Przestrzennej budowaliśmy przez 7 lat ze wszystkimi partnerami – samorządami, instytucjami i również dzięki współpracy z państwem udało nam się to zrobić z sukcesem. Te dane, zawarte w czterech bazach danych udostępniane są nieodpłatnie na wniosek znajdujący się na portalu Systemu Informacji Przestrzennej – mówił Krzysztof Tomasik.

Galeria zdjęć