O projekcie BIOWIND Interreg Europe 2021-2027

Biowind Logo

Projekt BIOWIND „Zwiększenie akceptacji społecznej dla energii wiatrowej w regionach UE poprzez planowanie oparte na środowisku i społeczności lokalnej” koncentruje się na wdrażaniu zintegrowanego podejścia przy planowaniu zrównoważonego rozwoju energetyki wiatrowej w celu zwiększenia akceptacji społecznej.

W ciągu ostatnich kilku lat produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w województwie świętokrzyskim stale rośnie, jednak dynamika realizacji inwestycji opartych na energii wiatru została zahamowana. Jest to spowodowane głównie trudnymi do spełnienia wyzwaniami w obszarze środowiska oraz braku akceptacji społecznej. Rozwój energii wiatrowej jest kluczowy dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

W województwie świętokrzyskim znajduje się wiele terenów posiadających potencjał dla tego typu inwestycji. Rozwój farm przyczyniłby się do zwiększenia produkcji czystej energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jest to również szansa na uzyskanie niezależności energetycznej regionu.

Dzięki uczestnictwu w projekcie nasz region może skorzystać z eksperckiej wiedzy i doświadczenia partnerów z różnych krajów Europy. Współpraca z innymi regionami Unii Europejskiej umożliwi wymianę wiedzy, dobrych praktyk i poznanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie planowania i realizacji projektów związanych z energią wiatrową.

W projekcie uczestniczy 11 partnerów z 8 krajów:

 • Lider Projektu: The Region of Western Greece (Grecja),
 • The Regional Council of South Ostrobothnia (Finlandia),
 • Zemgale Planning Region (Łotwa),
 • Województwo Świętokrzyskie – UMWŚ (Polska),
 • The Regional Government of Murcia (Hiszpania),
 • Province of Flemish Brabant (Belgia),
 • Northern and Western Regional Assembly (Irlandia),
 • University of Patras (Grecja),
 • Asturias Energy Agency (Hiszpania),
 • Central Danube Development Agency (Węgry),
 • Partner Doradczy: The Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies (Grecja).

Najważniejszym aspektem projektu BIOWIND jest wzmacnianie zaufania do energii wiatrowej jako źródła energii poprzez poprawę dialogu między inwestorami, władzami lokalnymi i społecznością. Zintegrowane podejście przy planowaniu zrównoważonego rozwoju energetyki wiatrowej pozwoli uwzględnić opinie i potrzeby mieszkańców regionu świętokrzyskiego oraz zminimalizować potencjalne konflikty. Efektem udziału w projekcie będzie wdrożenie zarekomendowanych działań do instrumentu polityki regionalnej w tym zakresie, w szczególności do Programu Regionalnego ”Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

„BIOWIND – Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community based planning”, czyli „Zwiększenie akceptacji społecznej dla energii wiatrowej w regionach UE poprzez planowanie oparte na środowisku i społeczności lokalnej”  jest współfinansowany w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa 2021-2027, Cel polityki 2: Europa bardziej ekologiczna (Greener Europe), Cel szczegółowy: Odnawialne źródła energii. Całkowity budżet projektu dla Województwa Świętokrzyskiego wynosi 135 178,00 euro, z czego wkład własny Województwa stanowi 27 036,00 euro.

UTWORZENIE REGIONALNEJ GRUPY INTERESARIUSZY REALIZUJĄCEJ DZIAŁANIA W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU PN. „BIOWIND-INCREASING SOCIAL ACCEPTANCE FOR WIND ENERGY IN EU REGIONS THROUGH ENVIRONMENTAL AND COMMUNITY BASED PLANNING

BIOWIND DLA ENERGETYKI WIATROWEJ

Kontakt:

Liliana Krężołek – koordynator projektu, Oddział Współpracy Gospodarczej i Projektów Europejskich, Departament Inwestycji i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, tel. (+48) 41/395-14-52, e-mail: liliana.krezolek@sejmik.kielce.pl

Magdalena Pokora – kierownik Oddziału Ochrony Przyrody, Departament Przyrody i Klimatu, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, tel. (+48) 41/395-11-29, e-mail: magdalena.pokora@sejmik.kielce.pl

 

OFICJALNA STRONA PROJEKTU BIOWIND:

Media społecznościowe: