Ferie Z Ekonomią

O przedsiębiorczości inaczej

Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego mogą się zgłosić do projektu „Ferie z ekonomią”. To dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, poszerzające wiedzę z obu dziedzin. Inicjatywę realizuje Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, a zapisy potrwają do 21 listopada.

Projekt „Ferie z ekonomią” jest podzielony na dwie części. W pierwszym tygodniu uczniowie poprzez gry i zabawy poznają nowe zagadnienia ekonomiczne, a następnie poznają praktyczną stronę biznesu w trakcie wizyty u lokalnego przedsiębiorcy i w banku. Drugi etap, realizowany dwa miesiące po zakończeniu zimowej przerwy, to przygotowanie pracy projektowej polegającej na opracowaniu modelu biznesowego własnej firmy. Autorzy 5 najlepszych prac w nagrodę odwiedzą Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie oraz wezmą udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.

– Funkcjonowanie we współczesnym świecie, już od najmłodszych lat, wymaga znajomości narzędzi finansowych i bankowych. To samo dotyczy kształtowania wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, rozumianych nie tylko jako umiejętność prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale przede wszystkim radzenia sobie w każdej sytuacji. W projekcie „Ferie z ekonomią” wychodzimy naprzeciw tym potrzebom. Jego uczestnicy zdobędą kluczowe umiejętności, takie jak: postawa przedsiębiorcza, inicjatywność, zaradność. Ponadto zyskają niezbędną wiedzę ekonomiczną i społeczną oraz związane z nimi kompetencje obywatelskie, które pomogą im w niedalekiej przeszłości w funkcjonowaniu w życiu społecznym i zawodowym. Oczywiście nie zabraknie również tematów związanych z funkcją pieniądza, rolą banku centralnego oraz innych podstawowych pojęć wprowadzających młodzież w samodzielne gospodarowanie własnymi pieniędzmi – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Adresatami projektu jest młodzież z klas VII i VIII szkół podstawowych z gmin wiejskich i terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich, znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego.
Zgłoszenie przesyła szkoła za pośrednictwem elektronicznego formularza, zamieszczonego na stronie projektu: www.feriezekonomia.pl.
Rekrutacja prowadzona jest do 21 listopada 2018 roku.