Konkurs Eko Ozdoba

Przygotuj bożonarodzeniową eko-ozdobę

Pomysłowością i estetyką oraz zdolnościami wykorzystania surowców wtórnych, mogą wykazać się uczniowie szkół podstawowych klas I-III, uczestnicząc w konkursie pt. „„Eko – ozdoba Bożonarodzeniowa”. Organizatorami rywalizacji są Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie oraz Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Konkursowe dzieła należy zgłaszać do 6 grudnia br.

Celem konkursu „Eko- ozdoba na choinkę” jest: poszerzenie wiedzy ekologicznej w zakresie prawidłowego segregowania odpadów; promocja zachowań proekologicznych i propagowanie idei recyklingu oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych i kreatywnego myślenia w aspekcie recyklingu.

Rywalizacja na choinkowe eko ozdoby, jest konkursem dla uczniów szkół podstawowych z klas I- III z terenu gmin: Kazimierza Wielka, Pińczów, Połaniec, Staszów, Bejsce, Czarnocin, Kije, Łubnice, Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec, Pacanów, Raków, Rytwiany, Solec–Zdrój, Szydłów, Tuczępy i  Wiślica. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę.

Zgodnie z regulaminem, przystępując do rywalizacji należy:  wykonać ozdobę choinkowa z surowców wtórnych (np. gazet, opakowań, nakrętek). Prace mają być wykonane wyłącznie lub głównie z odpadów nadających się do recyklingu, dopuszczone jest użycie materiałów naturalnych, jak.: szyszki, słoma, ziarna. Format pracy może być dowolny (płaski lub przestrzenny). Do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę zawierającą: imię i nazwisko, klasa, numer telefonu opiekuna prawnego oraz nazwę, adres i telefon szkoły,

Konkursowe dzieła należy dostarczać do 6 grudnia br., osobiście bądź nadsyłać jako przesyłkę pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28 – 142 Tuczępy  z dopiskiem: „Eko-ozdoba na choinkę”.

Komisja konkursowa, oceniając prace będzie brała pod uwagę m.in.: wykorzystanie surowców wtórnych, estetykę, dekoracyjność i pomysłowość. Organizatorzy rywalizacji przewidują nagrodę główną i dwa wyróżnienia oraz dyplomy dla zwycięzców.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 grudnia br., a wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.rcee.zgokrzedow.pl/ oraz pod numerem telefonu (0-15 864 22-51 wew. 3). Natomiast nagrodzone prace będą wykorzystane do dekoracji choinki w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie.

 

 

Lokalizacja