Myślący senior

O rozwoju osobistym w jesieni życia

O różnych aspektach rozwoju osobistego dyskutują uczestnicy II Regionalnej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, która odbywa się dziś w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spotkaniu, organizowanemu w ramach obchodów 20-lecia województwa świętokrzyskiego i 15–lecia ostrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP, patronuje marszałek województwa Adam Jarubas.

20lecie
Logo 20.lecia województwa

Gościem specjalnym seminarium jest dr Jacek Łapiński z Uniwersytetu w Białymstoku, który zebranym przedstawi swoje badania i obserwacje na temat rozwoju osobistego, który jest możliwy w każdym wieku. Naukowiec zainspiruje uczestników do przeanalizowania własnych możliwości i określenia kierunków wzmacniania wybranych sfer życia. Omówi korzyści płynące z uprawiania sportu i racjonalnego gospodarowania budżetem. Nakreśli również pozytywy płynące z ciągłego ćwiczenia umysłu i optymistycznego podejścia do rzeczywistości. Dr Łapiński poruszy też kwestie dotyczące rozwoju emocjonalnego i duchowego osób starszych.

Konferencja to także okazja do przedyskutowania aktualnych spraw związanych z działalnością Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie świętokrzyskim, integrację środowisk UTW w regionie świętokrzyskim, ukazanie ich dorobku i roli, jaka spełniają w środowiskach lokalnych wpisując się w historie i obchody 20.lecia Województwa Świętokrzyskiego.
Zwieńczeniem spotkania będzie podpisanie Deklaracji Końcowej “Działamy Razem – UTW Województwa Świętokrzyskiego”.