O sandomierskich szachach

O sandomierskich szachach

Odkryty podczas wykopalisk w Sandomierzu w 1962 roku zestaw średniowiecznych szachów będzie tematem pierwszego spotkania naukowego, organizowanego w ramach projektu “Styki Kultury – Kultury Styki”. Wykład o bierkach odbędzie się 31 stycznia w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, a wygłosi go Agnieszka Stempin z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Sandomierskie szachy zostały odnalezione na Wzgórzu Świętojakubskim w Sandomierzu, na początku lat 60-tych ubiegłego wieku, przez ekipę archeologów pod kierownictwem Jerzego i Eligii Gąsowskich. Zestaw składa się z 29 bierek szachowych, wykonanych z rogów jelenia o niewielkich rozmiarach. Pionki ozdobione są prostymi nacięciami oraz kółeczkami. Wyrazistość rytów na części bierek różni się od pozostałych, co pozwalało na odróżnienie figur „czarnych” od „białych”.

Na pytania: skąd pochodzą odkryte ponad 50 lat temu szachy, jak dostały się w ręce mieszkańców sandomierskiej osady, czy ich posiadacze znali reguły królewskiej gry – odpowie podczas czwartkowego Agnieszka Stempin, pracownik Muzeum Archologicznego w Poznaniu i kierownik nowej muzealnej placówki – Rezerwatu Archeologicznego “Geniusz loci” na Ostrowie Tumskim. Prelekcja będzie interesującym wstępem do przygotowywanej wystawy “Nabytki muzealne 2017-2018” w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, na której będzie można obejrzeć szachy sandomierskie.

Początek spotkania o godzinie 17.30 w Baszcie Gotyckiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu.