wideokonferencja marszałka Andrzeja Bętkowskiego z minister funduszy

O specustawie funduszowej i wsparciu firm. Dyskusja z minister funduszy i marszałkami województw

Marszałek Andrzej Bętkowski, skarbnik województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska oraz Jacek Sułek dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyli w wideokonferencji z Małgorzatą Jarosińską-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Przedstawiciele samorządów wszystkich województw dyskutowali z minister odpowiedzialną za wykorzystanie w Polsce funduszy unijnych o procedowanej specustawie funduszowej i kolejnych elementach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, w dobie epidemii Covid-19. Dyskusja dotyczyła instrumentów finansowych i planowanych przesunięć, które umożliwiłyby szybkie, proste, skuteczne wspieranie firm, które w związku  pandemią koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.