Warsztatay Dla Grup Roboczych Do Spraw Opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (3)

O Strategii na warsztatach

Ponad 150 osób reprezentujących różne środowiska uczestniczy w warsztatach grup roboczych do spraw opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Warsztaty rozpoczęły się we wtorek, 5 listopada i potrwają do piątku, 8 listopada. Każdy dzień poświęcony jest innej tematyce: pierwszego dyskutowano o gospodarce, następnego o środowisku i zasobach kulturowych, czwartek poświęcony jest wymiarowi terytorialnemu rozwoju i infrastrukturze, natomiast ostatniego dnia uczestnicy pochylą się nad zagadnieniami związanymi z kapitałem ludzkim i usługami publicznymi.

Do udziału w warsztatach zaproszono ponad 150 osób reprezentujących rożne środowiska, m.in. samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji związkowych i pozarządowych, izb gospodarczych oraz uczelni wyższych. Uczestnicy podzieleni na cztery grupy tematyczne dyskutują o kluczowych elementach Strategii – jej wizji, misji, celów strategicznych i odpowiadających im celów operacyjnych. Pochylają się również nad kryteriami wyboru projektów strategicznych w poszczególnych obszarach tematycznych oraz identyfikacją obszarów strategicznej interwencji województwa.

Wszystkie wnioski wypracowane podczas czterodniowych warsztatów, zostaną zaprezentowane w trakcie posiedzenia działającego pod przewodnictwem marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, Zespołu ds. opracowania SRWŚ, które odbędzie się 18 listopada w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

Galeria zdjęć