Widok Na Salę Obrad W Miejskim Centrum Kultury W Skarżysku Kamiennej

O Strategii Rozwoju Województwa podczas spotkania w Skarżysku-Kamiennej

W Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie, zrealizowane w ramach prowadzonych konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Wzięli w nim udział samorządowcy, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy powiatów skarżyskiego i koneckiego. Założenia strategii przedstawił Jak Sułek dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Konsultacje społeczne projektu Strategii, przygotowanej we współpracy z ekspertami, będą się odbywać do 30 września 2020 r. Do tego czasu swoje uwagi mogą zgłaszać mieszkańcy województwa, jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy.

W spotkaniu zorganizowanym we wtorek 25 sierpnia w skarżyskim Miejskim Centrum Kultury uczestniczył poseł Krzysztof Lipiec. – Ważna dla nas wszystkich, dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego jest wspólnota interesów, określenie tego, w jakim kierunku chcemy rozwijać naszą małą ojczyznę. Powinniśmy pamiętać o historii, o tradycji ziem Centralnego Okręgu Przemysłowego, silnie związanego z przemysłem metalurgicznym, hutnictwem, nie zapominajmy jednak również o potencjale wynikającym z natury, myśli naukowo-technologicznej i o potencjale ludzkim – podkreślał poseł Krzysztof Lipiec. – Strategia regionu jest niezwykle istotna. Ważne dla włodarzy województwa jest państwa zdanie, by wspólnie stworzyć dokument, warunkujący naszą przyszłość i umożliwiający sprawniejsze sięganie po zewnętrzne środki finansowe na inwestycje.

O zasadach konstruowania i priorytetach przy tworzeniu strategii regionalnych mówił ekspert, szef zespołu tworzącego dokument, prof. Aleksander Noworól, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. – Opracowując strategie związane z rozwojem określonych regionów skupiamy się na obszarach geograficznych i tematycznych. Ważne jest, by wspólnie wybrać i zatwierdzić istotne dla określonego terenu i jego mieszkańców priorytety,ważne ze względów historycznych, ekonomicznych, społecznych, które zagwarantują rozwój. Definiujemy więc słabe i mocne strony podkreślając, jak bardzo ważne jest, by szybko i skutecznie sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym, obecnej sytuacji epidemicznej, prawdopodobnemu kryzysowi ekonomicznemu, uwarunkowaniom politycznym, demograficznym, klimatycznym – mówił prof. Aleksander Noworól. – Powinniśmy wykorzystać dotychczasowe doświadczenia, nabyte podczas realizacji mijającego okresu programowania i zamykanego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wiemy, które obszary są dofinansowane, na jakie warto stawiać i kierować pieniądze, by umożliwić rozwój, zatrzymać odchodzących mieszkańców, przyciągnąć inwestorów.

Kolejne spotkania konsultacyjne zaplanowano:

  • Dla powiatów jędrzejowskiego, włoszczowskiego i pińczowskiego: 27 sierpnia 2020 r. godz. 10.00, Jędrzejów, Miejskie Centrum Kultury, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.
  • Dla powiatów sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego: 2 września 2020 r. godz. 10:00, Sandomierz, Zamek Królewski, ul. Zamkowa 12.
  • Dla powiatów buskiego i kazimierskiego: 4 września 2020 r. godz. 10:00, Busko-Zdrój, sala konferencyjna Sanatorium Marconi, ul. 1 Maja.

Galeria zdjęć