Spotkanie O Talentach Świętokrzyskich 2

O „Talentach Świętokrzyskich”…

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat aktywnie wspiera uczniów i studentów uzdolnionych pod względem naukowym, edukacyjnym i artystycznym. Od kilku lat wsparcie to przyznawane jest w oparciu o regulaminy przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla uczniów i studentów.


20 lutego br. w siedzibie Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się spotkanie mające na celu weryfikację zasad przyznawania stypendiów dla studentów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele uczelni zaangażowanych w prace komisji stypendialnej powołanej do oceny wniosków dotyczących studentów, oraz pracownicy Departamentu Edukacji,

Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, tj.:

  • dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK, Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiecach,
  • dr Małgorzata Sztorc, pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
  • dr Szymon Jopkiewicz, pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiecach, Renata Bilska, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych wraz z pracownikami tego Departamentu: Renatą Świercz, Agnieszką Klimczewską i Katarzyną Łozińską-Michaluk.

Galeria zdjęć