Sala Dydaktyczna W Kieleckim Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii W Morawicy (3)

Sale dydaktyczne oddziału Psychiatrii Dziecięcej w Morawicy przeszły remont

Zakończono remont sal dydaktycznych w kieleckim Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Dla młodych pacjentów przebywających w kieleckim Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy zostały wyremontowane nowe  pomieszczenia dostosowane do potrzeb szkoły, tj. Zespołu Szkół Specjalnych w Czarnieckiej Górze,, który sprawuje opiekę dydaktyczno-wychowawczą nad pacjentami Oddziału w czasie wolnym od zabiegów leczniczych i terapii.

Baza lokalowa szkoły uległa znacznej poprawie, zarówno pod względem wielkości i ilości sal dydaktycznych, jak i ich zagospodarowania. Pomieszczenia są przestronne i pięknie odnowione, wyposażone w stoliki, krzesła, szafy, telewizory i niezbędne pomoce dydaktyczne.

Dwie z sal będą wykorzystywane na prowadzenie zajęć wychowawczych, a pozostałe na realizację lekcji dydaktycznych.

Z uwagi na stosowaną szeroko pojętą indywidualizację nauczania w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych, nauczyciele potrzebują więcej przestrzeni na realizację zajęć dydaktycznych. Dzięki tej inicjatywie będą mogli pracować z uczniami i wychowankami w bardziej komfortowych warunkach.

Środki na realizację inwestycji, przeprowadzonej przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, zabezpieczył już w ubiegłym roku Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć