Departament Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych

Dyrektor Departamentu:

Piotr Kisiel
tel. 41 395 10 31

e-mail:piotr.kisiel@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Daniel Przybylski
tel. 41 395 10 31

e-mail:  daniel.przybylski@sejmik.kielce.pl

W skład Departamentu Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Lp. Nazwa komórki organizacyjnej Symbol
1) Oddział Sportu TSZ – I
2) Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych i Finansowych TSZ – II
3) Oddział Turystyki TSZ – III
4) Oddział Spraw Zagranicznych TSZ – IV

Adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:
al. IX Wieków Kielc 3 – budynek C2
25-516 Kielce

Szczegółowy zakres działania

Informacje szczegółowe o zakresie działania Departamentu Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych można znaleźć w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego