Aktualności Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Obradowała Komisja Konkursowa W Ramach Otwartego Konkursu Ofert Świętokrzyskie Dla Młodych

Obradowała Komisja Konkursowa w ramach otwartego konkursu ofert Świętokrzyskie dla młodych

W dniu dzisiejszym pracę rozpoczęła Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 8832/24 z dnia 20 marca 2024 r. w celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2024 roku.

Członkowie Komisji Podczas Obrad Siedzą Przy Stole

Obradowała Komisja Konkursowa oceniająca oferty organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji

W dniu dzisiejszym pracę rozpoczęła Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 8751/24 z dnia 6 marca 2024 r. w celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ramach Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2024 r.

Wyświetlane od 1 - 10 z 856