Aktualności Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Piotr Kisiel I Emil Krzemiński

Spotkanie Zespołu ds. opracowania założeń  Programu Rozwoju Świętokrzyskiego Sportu

 30 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania założeń  Programu Rozwoju Świętokrzyskiego Sportu. W spotkaniu uczestniczyli ze strony samorządu województwa Piotr Kisiel – dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Emil Krzemiński – p.o. Kierownika Oddziału Sportu wraz z pracownikami. Środowisko sportowe reprezentował Robert Janus – prezes Świętokrzyskiej Federacji Sportu, Grzegorz Kędzierski  – v-ce Prezes ŚFS, Stanisław Hojda – skarbnik ŚFS oraz Sławomir Kołodziej – dyrektor Biura ŚFS.

Pracownicy urzędu na targach

28 Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw w Nadarzynie

W dniach 24 – 26 listopada 2022 r. w Nadarzynie koło Warszawy odbyła się 28. edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw. W wydarzeniu tym wzięły udział państwa i regiony turystyczne, organizacje turystyczne, biura podróży oraz przewoźnicy zarówno z Polski jak i zza granicy. Odbyło się szereg konferencji branżowych organizowanych przez POT i PIT oraz Festiwal Podróżników, podczas którego osoby takie jak: Adam Bielecki, Nela, czy Wojciech Cejrowski opowiedziały o swoich nietuzinkowych przygodach i wyprawach. W roku 2022 krajem partnerskim targów została Bułgaria.

Szblon Art Konkurs + Tytuł

Za nami obrady komisji w konkursie fotograficznym „ŚWIĘTOKRZYSKIE-NATURAlnie”

22 listopada br. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, celem wyłonienia zwycięskich zdjęć w konkursie fotograficznym „ŚWIĘTOKRZYSKIE-NATURAlnie”. Główną ideą konkursu było ukazanie Regionu Świętokrzyskiego jako miejsca bogatego w ciekawe przyrodniczo miejsca, nieskażone działalnością człowieka. Zgłoszenia wpłynęły w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii do 18 roku życia zgłosiły się 84 osoby przesyłając łącznie 209 zdjęć; natomiast w kategorii powyżej 18 roku życia zgłosiły się 24 osoby przesyłając łącznie 59 zdjęć. W sumie do konkursu zgłoszono 268 zdjęć, nadesłanych przez 108 uczestników – nie tylko mieszkańców województwa świętokrzyskiego, fotografów amatorów.

Uczniowie Stypendyści, Marszałek Andrzej Bętkowski, Przewodniczący Andrzej Pruś, Członek Zarządu Tomasz Jamka

Wręczono “Talenty Świętokrzyskie”

Po raz 23. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego nagrodził wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów z regionu, przyznając stypendia “Talenty Świętokrzyskie”. W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach dyplomy i gratulacje z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Andrzeja Prusia, marszałka Andrzeja Bętkowskiego oraz członka Zarządu Województwa Tomasza Jamki, odebrało 20 stypendystów. Życzenia sukcesów przekazali również poseł RP Krzysztof Lipiec i senator RP Krzysztof Słoń. W WDK gościli także dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Piotr Kisiel i zastępca dyrektora Renata Bilska. 

Wyświetlane od 80 - 90 z 783