Aktualności Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dzień Polski W Brukseli

Dzień Polski w Brukseli z udziałem Województwa Świętokrzyskiego

7 maja –  w znanym i popularnym Parku Pięćdziesięciolecia w centrum Brukseli (Parc du Cinquantenaire) –  odbył się Polish Day in Brussels (Dzień Polski w Brukseli 2023). Wydarzenie miało charakter pikniku w plenerze, podczas którego zagospodarowano ok 40 stoisk, gdzie każdy z zaangażowanych podmiotów realizował własny program. W tegorocznej edycji na wspólnym stoisku urzędu marszałkowskiego oraz RCNT zaprezentowano potencjał turystyczny naszego regionu oraz promowano idee krwiodawstwa, jako element akcji edukacyjnej dla najmłodszych przedstawicieli Polonii oraz Polaków w Belgii.

Wernisaż Wystawy Architektura Pamięci

Wernisaż wystawy: Architektura Pamięci

Kolejnym wydarzeniem, które miało miejsce 7 maja w Brukseli był wernisaż wystawy „Architektura Pamięci”, zorganizowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Muzeum Wsi Kieleckiej i Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Wystawa, na przykładzie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie przedstawia rolę architektury i sztuki w procesie upamiętniania losów ludzi, zwłaszcza mieszkańców polskich wsi, w czasach tragicznych wydarzeń II wojny światowej.

Rowery

Świętokrzyskie trasy rowerowe popularne również poza sezonem

Od 17 stycznia 2022 r. w województwie świętokrzyskim funkcjonuje system do zliczania rowerzystów, który został zbudowany na zlecenie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W okresie od 1 listopada 2022 r. do 1 kwietnia 2023 r. czujniki pomiarowe, które zainstalowane zostały w Kielcach, Sandomierzu i Sielpi Wielkiej zarejestrowały łącznie 14 937 rowerzystów. Najwięcej w Kielcach 7209 (48%), a następnie Sandomierzu 6358 (43%) i Sielpi Wielkiej 1370 (9%).

Wyświetlane od 110 - 120 z 858