Aktualności Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Rozgrywki Szachowe

Mistrzostwa Polski Młodzików 2023 w szachach

Od 4 do 11 marca br. w Ośrodku Wypoczynkowym Łucznik w Sielpi Wielkiej odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików 2023 w szachach. W turnieju łącznie wzięło udział 132 uczestników. Celem realizacji zadania było propagowanie rozwoju szachów wśród dzieci i młodzieży województwa świętokrzyskiego. Klub Szachowy Hetman Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowali Rozalka Romańska i Wojtek Szczukiewicz. Zawody zostały zakończone uroczystym rozdaniem nagród, w którym uczestniczyła minister sportu Anna Krupka. Wydarzenie sportowe było objęte patronatem marszałka województwa świętokrzyskiego i uzyskało wsparcie w formie dotacji.

Trwają Obrady

Obradowała Komisja Konkursowa oceniająca oferty organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji

Pracę rozpoczęła Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 6645/23 z dnia 22 lutego 2023 r. w celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert, złożonych w ramach Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 r. W obradach Komisji wzięli udział: Piotr Kisiel, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, pełniący funkcję przewodniczącego Komisji, Renata Bilska, zastępca dyrektora w ww. Departamencie, Renata Świercz i Monika Cieśla, pracownice Departamentu, jako członkinie Komisji.

Spotkanie Z Przedstawicielami Świętokrzyskiej Federacji Sportu

Spotkanie z przedstawicielami Świętokrzyskiej Federacji Sportu

21 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie z  przedstawicielami Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach.
W spotkaniu uczestniczyli ze strony samorządu województwa Piotr Kisiel – dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Emil Krzemiński – p.o. Kierownika Oddziału Sportu wraz z pracownikami. Środowisko sportowe reprezentował Grzegorz Kędzierski – v-ce prezes Świętokrzyskiej Federacji Sportu, Stanisław Hojda – skarbnik ŚFS oraz Sławomir Kołodziej – dyrektor Biura ŚFS.

Spotkanie Ze Zdobywcami Korony Gór (3)

Niezłomni zdobywcy Korony Gór

W niespełna rok osoby z niepełnosprawnościami z Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej zdobyły Koronę Gór Polski. W ciągu 10 miesięcy uczniowie weszli na 28 szczytów. Dziś tego wyczynu gratulowali im: marszałek Andrzej Bętkowski, sekretarz województwa Mariusz Bodo, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Renata Bilska oraz dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Anna Ciulęba. 

Wyświetlane od 130 - 140 z 855