Stypendia Samorządu dla Polaków ze Wschodu

Stypendia Samorządu dla Polaków ze Wschodu

Członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka i przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Leszek Wawrzyła wręczyli dziś stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla studiujących na świętokrzyskich uczelniach Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu. W wydarzeniu uczestniczył także dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Piotr Kisiel. 

Powołana przez Zarząd komisja stypendialna wytypowała 18 kandydatów do stypendium w kwocie 350,00 zł miesięcznie.

– Dofinasowanie jest przeznaczone dla studentów, którzy studiują na świętokrzyskich uczelniach. Tegoroczni stypendyści pochodzą z Ukrainy (17 studentów) i Mołdawii (1 student). Są  studentami Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wyższej Szkoły w Sandomierzu – mówił członek Zarządu Tomasz Jamka.

– Gratuluję Wam ambicji i życzę, abyście Państwo nadal dążyli do samorozwoju oraz inwestowali w siebie, w Wasze pasje i zainteresowania – dodał Leszek Wawrzyła, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Proponowana pomoc stypendialna adresowana jest do młodych Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu, w tym repatriantów, m.in. z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, w ich zamiarze podjęcia, kontynuowania lub ukończenia jednolitych studiów stacjonarnych lub studiów stacjonarnych I, II lub III stopnia realizowanych na świętokrzyskich publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych.

Stypendia w dniu dzisiejszym odebrali:

  • Inna Furdyk, pochodzi z Ukrainy, jest studentką II roku na kierunku Geografia na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • Myroslava Osipchuk, pochodzi z Ukrainy, jest studentką II roku na kierunku Zarządzanie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • Varvara Yuzkova, pochodzi z Ukrainy, jest studentką II roku na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • Sofiia Fedoroshchak, pochodzi z Ukrainy, jest studentką IV roku na kierunku Wzornictwo Przemysłowe na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach;
  • Roman Shvab, pochodzi z Ukrainy, jest studentem II roku na kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Stypendium może być przyznane na okres jednego semestru lub jednego roku, tj. od 1 marca do 30 czerwca danego roku lub od 1 października do 30 czerwca roku następującego po nim, w zależności od długości cyklu kształcenia.

W latach 2015-2022 stypendia otrzymało 331 studentów, którzy studiowali na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (254 studentów), Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach (74 studentów), Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu (2 studentów) oraz Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach (1 student). Studenci pochodzili z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Uzbekistanu. Na stypendia przeznaczono do tej pory 756 100,00 zł.