Strażacy Podsumowali Mijający Rok I Podzielili Się Opłatkiem

Strażacy podsumowali mijający rok i podzielili się opłatkiem

Przedstawiciele wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bliżyn spotkali się w sobotę 9 grudnia br. w remizie OSP w Mroczkowie. Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia zarządu gminnego podsumowali mijający rok, a następnie odbyło się spotkanie wigilijne. Gościem wydarzenia był marszałek Andrzej Bętkowski.

Posiedzenie otworzył prezes Zarządu Gminnego OSP, wójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, który przedstawił porządek obrad oraz powitał przybyłych gości: posła na Sejm RP Mariusz Goska, marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, komendanta powiatowego PSP Marcina Jasińskiego, radnego powiatowego Mieczysława Bąka, sekretarza gminy Michała Jędrysa, przewodniczącego rady gminy Jacka Krzepkowskiego oraz radnych gminy Bliżyn.

Gmina Bliżyn w mijającym roku złożyła dwa wnioski na zakup nowych wozów bojowych: średniego dla OSP Sorbin i lekkiego dla OSP Bliżyn. Jest duża szansa na ich pozyskanie w roku 2024 roku przy udziale własnym gminy 15% i Unii Europejskiej w wysokości 85%.

Marszałek Andrzej Bętkowski poinformował, że do urzędu marszałkowskiego wpłynęło z całego województwa aż 128 wniosków, a początkowo w budżecie województwa były zagwarantowane środki jedynie na zakup 20 aut. W związku z czym Zarząd Województwa wystąpił do Komisji Europejskiej o zwiększenie puli środków na ten cel, na co ta wyraziła zgodę, co pozwoli na zakup co najmniej 40 aut. Wystąpiliśmy do KE jeszcze raz, jest więc realna szansa, że w przyszłym roku do OSP w całym województwie trafi nawet 70-80 nowych wozów bojowych – podkreślił marszałek.