Popisanie Umów Na Wspieranie Kultury Fizycznej (22)

Ponad 1,5 mln zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2024 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał 5 dotacji z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. na łączną kwotę 1 554 000,00 zł. Dziś marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka podpisali umowy z przedstawicielami Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach, Speleoklubu Świętokrzyskiego, Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Kielcach, Świętokrzyskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

– Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wspiera działania związane z aktywnością i upowszechnianiem kultury fizycznej. Regularna aktywność wpływa korzystanie na naszą kondycję, ciało i umysł, buduje zdrowe społeczeństwo i poprawia jakość życia – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

–  Na konkurs wpłynęło 15 ofert, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję konkursową. Kryterium oceny formalnej nie spełniło 8 ofert. Pozostałe 7 ofert podlegało ocenie merytorycznej. Po dokonaniu przez komisję oceny merytorycznej zarekomendowano przyznanie 5 dotacji dla ofert, które otrzymały największą ilość punktów – dodał członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

W wydarzeniu wziął udział także Piotr Kisiel, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych.

Podpisane zostały umowy na realizację następujących zadań:

Zadanie 1 – Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików (zadanie obejmuje realizację programu ministra właściwego ds. kultury fizycznej, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z województwa świętokrzyskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików):

 • Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach – wysokość dotacji – 294 000,00 zł.
  Łączna kwota przyznana w ramach zadania 1 wynosi 294 000,00 zł.

Zadanie 2 – Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o system sportu młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży:

 •  Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach – wysokość dotacji – 790 900,00 zł,
 •  Speleoklub Świętokrzyski – wysokość dotacji – 9 100,00 zł.
  Łączna kwota przyznana w ramach zadania 2 wynosi 800 000,00 zł.

Zadanie 3 – Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w relacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej:

 • Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach – wysokość dotacji – 280 000,00 zł
  Łączna kwota przyznana w ramach zadania 3 wynosi 280 000,00 zł

Zadanie 4 – Sport dla wszystkich – organizacja cyklu imprez sportowych o zasięgu regionalnym, mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach oraz udział w imprezach ogólnopolskich (min. 15 przedsięwzięć):

 •  Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – wysokość dotacji – 180 000,00 zł
  Łączna kwota przyznana w ramach zadania 4 wynosi 180 000,00 zł.

Przypomnijmy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 8501/24 z dnia 30 stycznia 2024 r. ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. Uchwałą nr 8788/2024 z dnia 13 marca 2024 r. dokonano wyboru ofert i podziału środków finansowych w ramach konkursu. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał 5 dotacji na łączną kwotę 1 554 000,00 zł.