Wnioski do pobrania

Ochrona zabytków – po ogłoszeniu naboru wniosków:

Zaktualizowany kosztorys zał.3

Wniosek -druk

Sprawozdanie

Harmonogram zał 2

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli:

Karta informacyjna udzielanie pomocy zdrowotnej

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

Talenty Świętokrzyskie:

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego Talenty Świętokrzyskie

Oświadczenie podatnika Talenty Świętokrzyskie

wniosek o przyznanie nagrody Talenty Świętokrzyskie dla osoby indywidualnej

wniosek o przyznanie nagrody Talenty Świętokrzyskie dla zespołu

Tryb konkursowy:

Oferta realizacji zadania publicznego

Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym – konkurs

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Tryb pozakonkursowy:

sprawozdanie

Tryb pozakonkursowy oferta

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli:

Karta informacyjna wpis do ewidencji niepublicznych placowek doskonalenia

Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych placowek

Załącznik nr 1 do wniosku o wpis do ewidencji niepublicznych placówek

Załącznik nr 2 do wniosku o wpis do ewidencji niepublicznych placówek