Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie promesy dla obiektu hotelarskiego

Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego

Wniosek  o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika górskiego

Wnioski dotyczące usług turystycznych

Awans zawodowy nauczycieli

Karta informacyjna Awans zawodowy nauczycieli

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli:

Karta informacyjna pomoc zdrowotna

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

Talenty Świętokrzyskie:

Karta informacyjna Talenty Świętokrzyskie

Oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego

Oświadczenie podatnika

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wniosek o przyznanie nagrody „Talenty Świętokrzyskie” dla osoby indywidualnej

Wniosek o przyznanie nagrody „Talenty Świętokrzyskie” dla zespołu

Tryb konkursowy:

Oferta realizacji zadania publicznego

Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym – konkurs

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Tryb pozakonkursowy:

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UPROSZCZONA OFERTA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli:

Karta informacyjna-wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia

Wniosek-o-wpis-do-ewidencji-niepublicznych-placówek

Załącznik-nr-1-do-wniosku-o-wpis-do-ewidencji-niepublicznych-placówek

Załącznik-nr-2-do-wniosku-o-wpis-do-ewidencji-niepublicznych-placówek