Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Opatowie

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Opatowie

Obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja tradycyjnie rozpoczęły się w Opatowie od mszy świętej w Kolegiacie św. Marcina. Po nabożeństwie samorządowcy, przedstawiciele organizacji i instytucji przeszli na rynek. W uroczystościach uczestniczyła radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Ewelina Bień.

– To kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, szczególny dzień, który powinien nas jednoczyć wokół wielkich kart polskiej historii – powiedziała radna Ewelina Bień. – Cieszę, że podczas obchodów w Opatowie widzimy dzieci, młodzież. To ważne, że nasze tradycje przekazujemy młodemu pokoleniu. Dzisiejsze czasy są trudne i specyficzne, o czym mówił nawet ksiądz podczas homilii. Tym bardziej nasze najważniejsze wartości muszą być przypominane i pielęgnowane.    
          
Oficjalne uroczystości rozpoczęły się przed pomnikiem bohatera powstania styczniowego, majora Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”. Orkiestra Dęta Opatowskiego Ośrodka Kultury imienia Józefa Grudnia odegrała hymn narodowy.
W przemówieniu burmistrz Andrzej Chaniecki przypomniał okoliczności uchwalenia Konstytucji w 1791 r. Przytaczał słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Sejmie RP 11 czerwca 1999 r. – Uczestniczymy w dzisiejszej uroczystości, aby okazać naszą troskę o dobro wspólne Rzeczpospolitej Polskiej i naszych małych ojczyzn – powiedział burmistrz. –  Niech z takich uroczystości państwowych odbywających się w miejscach upamiętniających bohaterów narodowych płynie przesłanie dla całej naszej wspólnoty mieszkańców, przesłanie poszanowania drugiego człowieka, jego pracy i służby, przesłanie kultywowania dobrych tradycji, wiary przodków i wiecznej pamięci o bohaterach.   

Delegacje złożyły kwiaty i wieńce przed pomnikiem bohatera powstania styczniowego, majora Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”. Uroczystości zakończyła Orkiestra OOK, która zagrała Rotę.