Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego – wnioski do 31 maja

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego – wnioski do 31 maja

Przewodniczący Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego informuje, iż do 31 maja 2016r. przedłużony został termin składania wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego.

Wnioski można składać do 31 maja 2016 r. do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, pok. 217, II piętro, bud. C2, al. IX Wieków Kielc 3 lub przesłać na adres: Kancelaria Ogólna Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Na kopercie powinien znaleźć się dopisek: Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego. Konieczne jest również dostarczenie wniosku w wersji elektronicznej na adres: annsto@sejmik.kielce.pl (w terminie do 31 maja 2016r.).

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego nadawana jest osobom fizycznym, prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego. Wyróżnienie to zostanie przyznane już po raz trzeci.