Uroczysta sesja rady miejskiej w Pińczowie

Uroczysta Sesja Rady Miasta w Pińczowie

Podczas Sesji Rady Miejskiej w Pińczowie z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wręczono Honorowe Obywatelstwo Marii Broś, która przyczyniła się do nawiązania partnerskiej współpracy między Pińczowem a węgierskim miastem Tata, w którym mieszka. W uroczystej sesji wziął udział marszałek Adam Jarubas, który podziękował Polce za zaangażowanie na rzecz województwa świętokrzyskiego.

 
Maria Broś jest Polką mieszkającą w węgierskim mieście Tata. Bardzo aktywnie działa dla Polonii Węgierskiej.

Dzięki jej zaangażowaniu Ponidzie promuje się na Węgrzech poprzez wystawy, udział w konferencjach,  wydarzeniach sportowych i artystycznych.

Uroczysta sesja rady miejskiej w Pińczowie