Urząd Marszałkowski

Obradować będzie Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W dniu 12 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, ul. Żeromskiego 12 odbędą się obrady Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie sytuacji na rynku zbóż w województwie świętokrzyskim wynikającej z przywozu zboża z Ukrainy.
  3. Ponowienie stanowiska w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi poprzez powołanie funduszu gwarancyjnego.
  4. Podjęcie uchwały Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia.
  5. Sprawy różne.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.