Uczestnicy Uroczystego Podpisania Umowy Na Zdjęciu Zbiorowym

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przejdzie gruntowną modernizację energetyczną

Marszałek Andrzej Bętkowski podpisał dziś w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z zastępcą dyrektora tej placówki Jackiem Walkowskim umowę na dofinansowanie unijne projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach POZ w Starachowicach”. Projekt o wartości 13 mln 929 tys. zł realizowany będzie w ramach Działania 12.1.  Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W uroczystości podpisania umowy wzięli także udział m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, poseł Agata Wojtyszek, wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski oraz Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego.

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna 6 budynków szpitala zgodnie z wymaganiami standardu WT 2021. Zakres prac zakłada wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ogrzewania dotychczasowego oświetlenia na bardziej efektywne LED’owe oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

 – Wartość projektu ogółem to prawie 14 mln zł, zaś dofinansowanie to prawie 12 mln zł ze środków europejskich w ramach REACT-EU czyli pomostowego programu w okresie przejściowym między dwiema perspektywami finansowymi. Fundusze, które otrzymał nasz region wprowadzono do nowej, dwunastej osi RPOWŚ 2014-2020 – REACT-UE dla Świętokrzyskiego – mówił dziś w Starachowicach marszałek Andrzej Bętkowski. – Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 31 października 2023 roku. Czasu nie ma więc zbyt wiele, z drugiej jednak strony nasze dotychczasowe doświadczenia dotyczące realizacji tego rodzaju inwestycji są pozytywne. Podpisując umowę wkraczamy na ścieżkę postępowania przetargowego a następnie wykonawstwa; oby to zadanie, tak istotne dla szpitala, zostało zrealizowane bez zakłóceń – dodał marszałek.

Dzięki modernizacji energetycznej znacznej poprawie ulegną wskaźniki zapotrzebowania na ciepło, co przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji budynków szpitala oraz do zredukowania emisji zanieczyszczeń do powietrza.

– Starachowicki szpital jest oczkiem w głowie władz wszystkich szczebli, również samorządu województwa. Środki, które dziś wojewódzki samorząd przekazuje starachowickiemu szpitalowi, to pieniądze w ramach dodatkowego mechanizmu finansowego Unii Europejskiej wypracowane także dzięki kompromisowi jaki podjął Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w zakresie swoich decyzji. Cieszę się, że ów kompromis udało się osiągnąć i dziś możemy zobaczyć namacalne korzyści płynące z tej decyzji – mówił podczas uroczystości podpisania umowy przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. – Panie starosto, panie dyrektorze, życzę wielu sukcesów licząc na to, że spotkamy się tutaj w październiku z okazji zakończenia projektu – powiedział.

W wyniku prac, które zostaną przeprowadzone w starachowickiej placówce szacowana ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wyniesie 10 403,94 GJ/rok, zaś ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 327,84 MWh/rok. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 1334,51 tony równoważnika CO2/rok.

 

 

Galeria zdjęć