Konwent Marszałków Województw W Arłamowie, Luty 2020, Obrady

Obradować będzie Konwent Marszałków Województw

W czwartek, 24 września zbierze się Konwent Marszałków Województw RP, w którym udział zapowiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. Obrady w Zielonej Górze zdominuje debata o przyszłym budżecie unijnym i możliwości wykorzystania przez Polskę środków m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Samorządowcy dyskutować będą także o zmianach w polskiej szkole, wynikających z konieczności dostosowania do wymogów sanitarnych, oraz o wyzwaniach klimatycznych.

Uwagę przedstawicieli samorządów wszystkich województw skupi z pewnością kolejna dyskusja o możliwościach wykorzystania przez Polskę środków unijnych w rozpoczynającej się za chwilę kolejnej tzw. perspektywie finansowej i o zasadach polityki spójności. Mówić o tym będzie przedstawiciel Komisji Europejskiej, kierownik z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, Magda de Carli.

Udział w obradach zapowiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Minister przedstawi niezwykle istotne, bieżące informacje o realizacji, założeniach i projektach składanych do Krajowego Planu Odbudowy – opartego na funduszach unijnych projektu, wspierającego polską gospodarkę po pandemii, pozwalającego na rozwój technologii, innowacyjności i konkurencyjności.

Wśród tematów, nad którymi pochylą się uczestnicy obrad, są również sytuacja polskiego szkolnictwa i kierunki zmian w programach edukacyjnych w związku z pandemią koronawirusa, wpływ sytuacji epidemicznej na wzrost zapotrzebowania leczniczego oraz wyzwania, stojące przed regionami w związku ze zmianami klimatycznymi.