Obradować będzie Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny

Obradować będzie Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny

5 września w Kielcach, w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej zorganizowany zostanie Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny – regionalna debata poświęcona czterem obszarom tematycznym: uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji oraz nowoczesna szkoła.  Termin zgłoszenia udziału w obradach upływa 21 sierpnia.

Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny organizowany jest po raz pierwszy przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Mogą w nim uczestniczyć samorządy uczniowskie, rady rodziców, dyrektorzy szkół, nauczyciele, organizacje pozarządowe, samorządy i pracodawcy, członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Wyniki debaty i przedstawione wnioski będą przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Termin zgłaszania udziału w obradach okrągłego stołu edukacyjnego upływa 21 sierpnia br. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dotyczące debaty dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.