Trwa nabór wniosków do Świętokrzyskiej Nagrody Kultury

Trwa nabór wniosków do Świętokrzyskiej Nagrody Kultury

Do 1 września 2019 roku w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach przyjmowane są wnioski  o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury. Jest ona przyznawana corocznie osobom fizycznym, zespołom osób fizycznych lub osobom prawnym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, literackiej, upowszechniania kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego. Zgodnie z uchwałą nr X/168/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, nagrodę przyznaje Zarząd Województwa na wniosek komisji powoływanej przez Marszałka. Wręczenie nagród odbywa się podczas tradycyjnej inauguracji roku kulturalnego i sezonu  artystycznego w województwie świętokrzyskim.

Szczegóły dotyczące składania wniosków oraz formularz wniosku – w załącznikach poniżej.

Regulamin przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Kultury

Uchwała ws. Świętokrzyskiej Nagrody Kultury

Wniosek o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury